Тристаен апартамент РУСЕ Къща Ценово Заведение РУСЕ Парцел РУСЕ Къща Бъзовец Гараж РУСЕ Парцел Батишница Гараж РУСЕ Други ВАРНА Други Роза Двустаен апартамент ЯМБОЛ Двустаен апартамент ЯМБОЛ Други Могила Производствен имот Ягода Други Завой Парцел ВАРНА Гараж ВАРНА Паркомясто ВАРНА Заведение ВАРНА Етаж от къща ЧЕПЕЛАРЕ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 280800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 240 кв.м.

 • Срок:
 • 23.03.2018 до 23.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-24

 • Адрес:
 • ул."Янко Сакъзов"44,ет.2

 • ЧСИ:
 • Константин Михайлов Павлов

 • Телефон:
 • 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851

 • Email:
 • office@kpavlov.com


Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.518.231.1.14 / петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка петстотин и осемнадесет, точка двеста тридесет и едно, точка едно, точка четиринадесет /по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, ул. „Янко Сакъзов„ № 44, ет.2, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.518.231, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: 239.82 кв.м /двеста тридесет и девет цяло и осемдесет и две стотни квадратни метра/, с прилежащи части: 15.35 % идеални части от общите части на сградата, ниво: 1 /едно/ при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма, под обекта - 56784.518.231.1.2, 56784.518.231.1.1, над обекта - 56784.518.231.1.6, 56784.518.231.1.5, ВЕДНО с 10.383 % от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 56784.518.231 по кадастралната карта и регистри на гр.Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г на Изпълнелния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Пловдив, район Централен, ул. „Янко Сакъзов„ № 42,44,46, с площ от 842 кв.м /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м/, при съседи: 56784.518.1309, 56784.518.232, 56784.518.241, 56784.518.230, 56784.518.1308, а по титул за собственост имотът представлява: Студио за красота, разположено на втория етаж в секция „ А“ на пететажна жилищна сграда, състояща се от две секции: секция „А“ и секция „Б“, реализирана съгласно скица-виза № 1719/10.10.2003г., издадена от район Централен на Община Пловдив, одобрен инвестиционен проект и Разрешение за строеж № 76/25.02.2004г, издадено от район Централен на Община Пловдив и въведена в експлоатация съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 37/12.04.2006г., издадено от район Централен на Община Пловдив, в дворното място, находящо се в гр.Пловдив на административен адрес: ул. „ Янко Сакъзов „ № 42 и 44, със застроена площ на това студио от 239.82 кв.м / двеста тридесет и девет цяло и осемдесет и две стотни /, състоящо се от приемно пространство с кът за изчакване и бар-плот за напитки, три работни места за фризьори с места за подвижните мивки за измиване на коси и места да сешоар-каските, едно работно място за маникюристка, помощение за два броя солариуми, помещение за масажи, стая за почивка, офис, съблекални и бани, при граници на етажа: - стълбища, от изток – секция „Б“ на сградата, от юг – югозапад – улица, от север – северозапад – калкан, отгоре – апартамент А и апартамент Б1, отдолу – кафе-сладкарница /ресторант/, гараж № 1 и проход, ЗАЕДНО със съответстващите 15.47 % идеални части от общите части на сградата, както и съответстващите „ ex lege “ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което същата е построена – цялото с площ от 798 кв.м /седемстотин деветдесет и осем квадратни метра/, съставляващо урегулиран поземлен имот УПИ XIV-246, 247, 248, 249 от кв.224 /двеста двадесет и четвърти/ по Регулационния план на Втора градска част на гр.Пловдив – одобрен със Заповед № ОА-1381/16.07.1993г и Заповед № ОА-1264/16.07.2003г, при граници: от север – УПИ XVII-245 и УПИ III-260, от изток- УПИ XIII-250, от юг – ул. „ Янко Сакъзов“ и от запад – ул. „ЧардафонОще Магазин за продажба в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ- 51040.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 107191.80лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 60480.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 216800.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 61920.00лв.
0.018709897994995