Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 27040.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 68 кв.м.

 • Срок:
 • 13.01.2018 до 13.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-14

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Никола Петров Видев

 • Телефон:
 • 032 - 265566

 • Email:
 • n.videv@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Петров Видев

1/4 /една четвърт/ идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.1129.1.29 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто двадесет и девет, точка, едно, точка, двадесет и девет/, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Брезовска”№ 6-8 /шест – осем/, етаж 1 /едно/, обект М 2, /М две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48 / 03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлени имоти с идентификатори 56784.506.1129 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто двадесет и девет/ и 56784.506.9586 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, девет хиляди петстотин осемдесет и шест/ и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 56784.506.1129 /петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин и шест, точка, хиляда сто двадесет и девет/, предназначение на самостоятелния обект – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, с площ по документ – 67.60 кв.м. /шестдесет и седем цяло и шестдесет стотни кв.м./ и прилежащи части – 2.169% /две цяло и сто шестдесет и девет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: Ниво 1: на същия етаж – 56784.506.1129.1.39, 56784.506.1129.1.36, под обекта – няма, над обекта - 56784.506.1129.1.3, 56784.506.1129.1.4, 56784.506.1129.1.2,Още Магазин за продажба в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ- 58590.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 68670.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 21600.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 27040.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 67200.00лв.
0.02292799949646