Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 48560.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 100 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • гр. Смолян, ул. "Васил Райдовски" № 63

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

СГРАДА с идентификатор 67653.927.184.2 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири, точка, две/ и административен адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, ул. „Васил Райдовски“ № 63 /шестдесет и три/, със застроена площ от 100 /сто/ кв.м., брой етажи - 1, с предназначение - сграда за търговия, построена на основание разрешение за строеж № 176/18.10.2004 г. и представляваща „пристройка към жилищна сграда от юг в УПИ за магазин и кафе - аператив“, съгласно удостоверение за въвеждане в експлоатация № 71/25.10.2007 г. на община Смолян, която сграда се състои от: две търговски помещения, склад, кухненски бокс и две сервизни помещения /тоалетни/, и е построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.927.184 /шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, едно, осем, четири/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, одобрена със заповед № 300-5-66/11.10.2004 г. на изпълнителния директор на АК - София, с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване - ниско застрояване /до 10 м./, с площ на имота по кадастралната карта от 483 /четиристотин осемдесет и три/ кв.м., при съседи на поземления имот: 67653.927.183, 67653.927.230, 67653.927.188, 67653.927.187, 67653.927.282 и 67653.927.185, образуващ съгласно документа за собственост УПИ IV-154 /четвърти - отреден за имот с пл. номер сто петдесет и четвърти/, в квартал 75 /седемдесет и пети/, по плана на гр. Смолян, Горно Влахово.Още Магазин за продажба в СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН- 48560.00лв.
Магазин СМОЛЯН- 45753.60лв.
Магазин СМОЛЯН- 23408.00лв.
Магазин СМОЛЯН- 159150.00лв.
Магазин СМОЛЯН- 162876.00лв.
0.34631109237671