Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 45753.60 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 68 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • ГР. СМОЛЯН, УЛ. "НАТАЛИЯ" № 7, ВХ. Б, ПАРТЕР

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

МАГАЗИН, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.2.1 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест, точка две точка едно), с адрес: гр. Смолян, п.к. 4700, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. „Наталия“ №7, вх. „Б“, ет. 0, с предназначение за търговска дейност, със застроена площ 68.38 кв.м. (шестдесет и осем цяло тридесет и осем квадратни метра), състоящ се, съгласно акт за собственост, от склад с площ 28.29 кв.м. (двадесет и осем цяло двадесет и девет квадратни метра), търговско помещение от 25.88 кв.м. (двадесет и пет цяло и осемдесет и осем квадратни метра) и тоалетни помещения с площ 3.38 кв.м. (три цяло тридесет и осем квадратни метра), находящ се на партерен етаж в жилищен блок „Извор 2“ (две), представляващ по кадастралната карта сграда №2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.921.76 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест), при съседи на обекта по кадастралната карта: на същия етаж – няма посочен обект, под обекта – няма посочен обект и над обекта - обект с идентификатор 67653.921.76.2.3 (шестдесет и седем хиляди шестстотин петдесет и три точка деветстотин двадесет и едно точка, седемдесет и шест, точка две точка три), съгласно схема №12236/18.07.2012г., издадена от СГКК-СМОЛЯН и съседи по документ за собственост: от север – двор, от юг – улица, от запад – междублоково пространство и от изток – стълбище на жилищен блок, ВЕДНО с 2.29 % (две цяло и двадесет и девет стотни процента) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, в който е построена сградата, представляващ, съгласно Заповед №416/19.04.2004г. на Кмета на Община Смолян, урегулиран поземлен имот V (пети) – жилищен блок, квартал 65 (шестдесет и пет) по ПУП на гр. Смолян, кв. Райково.Още Магазин за продажба в СМОЛЯН

Магазин СМОЛЯН- 48560.00лв.
Магазин СМОЛЯН- 45753.60лв.
Магазин СМОЛЯН- 23408.00лв.
Магазин СМОЛЯН- 159150.00лв.
Магазин СМОЛЯН- 162876.00лв.
0.1120810508728