Вила Константиново Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 234090.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 165 кв.м.

 • Срок:
 • 26.02.2018 до 26.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-27

 • Адрес:
 • бул. "Славянски" № 15

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

МАГАЗИН от 165 кв. м (сто шестдесет и пет квадратни метра), находящ се на партерния етаж от жилищна сграда – жилищен блок, находящ се в град Стара Загора, бул. „Славянски“ № 15 (петнадесет), в квартал 81 (осемдесет и едно) по плана на града, при съседи на магазина: север – гаражи, изток – стълбище на блока, юг – бул. „Славянски“ и запад – стълбище на блока, ЗАЕДНО с приспадащите се: 4.21 % (четири цяло двадесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед 300-5-51/24.06.2004 год. на Изпълнителния директор на АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.505.293.3.3 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста деветдесет и три, точка, три, точка, три), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с адрес на имота: град Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), „Славянски“ № 15 (петнадесет), ет. 1 (едно), който обект се намира в сграда № 3 (три), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.505.293 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста деветдесет и три), с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, с брой нива на обекта: 1 (едно), с площ по документ: 165 кв.м (сто шестдесет и пет квадратни метра), прилежащи части: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта:68850.505.293.3.8, 68850.505.293.3.9, стар идентификатор: няма.Още Магазин за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Магазин СТАРА ЗАГОРА- 141452.00лв.
Магазин СТАРА ЗАГОРА- 9500.00лв.
Магазин СТАРА ЗАГОРА- 10770.00лв.
Магазин СТАРА ЗАГОРА- 17325.00лв.
Магазин СТАРА ЗАГОРА- 12900.00лв.
0.12339305877686