Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 104625.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 112 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ул. Синанишко езеро № 7, бл. 11, ет. 1, обект 4

 • ЧСИ:
 • Уляна Колева Димоларова

 • Телефон:
 • 02 - 9516069

 • Email:
 • kantora@hhd.bg


Всички имоти на ЧСИ Уляна Колева Димоларова

Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 68134.1932.1462.11.52, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-68/02.12.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота: гр. София, район Витоша, ул. Синанишко езеро № 7, бл. 11, ет. 1, обект 4; самостоятелният обект се намира в сграда № 11, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1932.1462; предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност; брой нива на обекта: 1; площ 111.69 кв.м.; съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 68134.1932.1462.11.53; под обекта: няма; над обекта: 68134.1932.1462.11.4, 68134.1932.1462.11.5, 68134.1932.1462.11.6, който самостоятелен обект, съгласно описание по нотариален акт, съставлява Недвижим имот, находящ се в град София, улица „Синанишко езеро" № 7, в жилищната сграда - блок № 11 /единадесет/, която е построена по одобрен от ДАГ – СО архитектурен проект, върху Урегулиран поземлен имот I-ви (първи) от квартал 4-а (четири - буква „а") по плана на град София, местността „Манастирски ливади - запад", целият с площ 24 830 кв.м. (двадесет и четири хиляди, осемстотин и тридесет квадратни метра), при граници на УПИ: от две страни ул. „Казбек", ул. „Пирин" и улица и въведена в експлоатация със Разрешение за ползване № ДК - 07 - 124 от 19.03.2008 год. на Началник на Столична РДНСК, а именно: МАГАЗИН №4 (четири), на 1 - ви (първи) етаж, със застроена площ 111.69 кв.м. (сто и сдинадесет цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), състоящ се от склад, търговска част и санитарно помещение, при съседи: магазин № 5 (пет), фоайе и от две страни - двор, отгоре - апартамент № 4 (четири) и апартамент 5 (пет), заедно с припадащите се на този магазин идеални части от общите части на сградата, равняващи се па 0.29% (нула цяло и двадесет и девет стотни върху сто) или 1.84 кв.м. (едно цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра) и 2.16% (две цяло и шестнадесет стотни върху сто) от правото на строеж върху мястото, върху което е построена жилищната сграда - блок № 11.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 52000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 184275.00лв.
Магазин СОФИЯ- 69680.00лв.
Магазин СОФИЯ- 104625.00лв.
Магазин СОФИЯ- 136000.00лв.
0.10215210914612