Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 67200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 120 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ул. "Ниш" 1, ет. 1

 • ЧСИ:
 • Константин Михайлов Павлов

 • Телефон:
 • 032 650 651, 0885 899 850, 0885 899 851

 • Email:
 • office@kpavlov.com


Всички имоти на ЧСИ Константин Михайлов Павлов

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.522.66.1.15 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, едно пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, за който няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Ниш“ № 1 (едно), ет. -1 (минус едно), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.522.66 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест), предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 2 (две), с площ по документ за собственост от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) от които 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) на партерния етаж и 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) на подземния етаж, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 1 (едно): на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма и при съседни самостоятелни обекти в сградата на ниво 2 (две): на същия етаж: 56784.522.66.1.9 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, девет), 56784.522.66.1.1 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, едно), под обекта: няма, над обекта: 56784.522.66.1.2 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, две), 56784.522.66.1.3 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, три), стар идентификатор: 56784.522.66.1.8 (пет шест седем осем четири, точка, пет две две, точка, шест шест, точка, едно, точка, осем), ведно с всички подобрения и приращения в имота, който самостоятелен обект, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот том 72, № 175, № от дв. вх. рег. 22901 от 14.08.2008г. съставлява: МАГАЗИН на две нива в западната част на партерния и подземния етаж на построената съгласно одобрен архитектурен проект от ІІІ-то Кметстовто на Община Пловдив и въведена в експлотация съгласно Разрешение за ползване № 65 от 04.04.1997г. изд. от Районна инспекция за териториалноустройствен и строителен контрол – Пловдив, четириетажна с подземен, партерен и мансарден етаж жилищна сграда в урегулиран поземлен имот ХІ-66 (римско единадесет – арабско шестдесет и шест) от квартал 4 – стар, комплекс „Младежки хълм“ по плана на ІV-та градска част на гр. Пловдив, целият УПИ с площ от 320 кв.м. (триста и двадесет квадратни метра), находящ се в гр. Пловдив, ул. „Ниш“ № 1 (едно), при граници съгласно нотариален акт № 87, том 9, дело 2902/1996г. на ПН: ул. „Ниш“, н-ци на Ст. Първанов, н-ци на Б. Христев, н-ци на Д. Матърчев, който магазин е с разгъната застроена площ от 120 кв.м. (сто и двадесет квадратни метра) от които 55 кв.м. (петдесет и пет квадратни метра) на партерния етаж и 65 кв.м. (шестдесет и пет квадратни метра) на подземния етаж с вход-изход откъм ул. „Ниш“, при граници на партерното ниво: от север – гараж № 1 и гараж № 2, от изток – ателие, стълбищна клетка и гараж № 5, от юг – улица „Ниш“ и от запад – калкан, при граници на подземното ниво: от север – избени помещения, асансьора и стълбищна клетка, от юг – улица и от запад – калкан, ведно със съответните припадащи се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаното по-горе УПИ.Още Магазин за продажба в ПЛОВДИВ

Магазин ПЛОВДИВ- 58590.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 68670.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 21600.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 27040.00лв.
Магазин ПЛОВДИВ- 67200.00лв.
0.04531717300415