Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ДИМИТРОВГРАД Фабрика в ДИМИТРОВГРАД Търговски имот в ДИМИТРОВГРАД Тристаен апартамент в ДИМИТРОВГРАД Стая в ДИМИТРОВГРАД Склад в ДИМИТРОВГРАД Производствен имот в ДИМИТРОВГРАД Парцел в ДИМИТРОВГРАД Паркомясто в ДИМИТРОВГРАД Офис в ДИМИТРОВГРАД Многостаен апартамент в ДИМИТРОВГРАД Мезонет в ДИМИТРОВГРАД Магазин в ДИМИТРОВГРАД Къща в ДИМИТРОВГРАД Земеделски имот в ДИМИТРОВГРАД Земеделска земя в ДИМИТРОВГРАД Заведение в ДИМИТРОВГРАД Жилищна сграда в ДИМИТРОВГРАД Етаж от къща в ДИМИТРОВГРАД Едностаен апартамент в ДИМИТРОВГРАД Други в ДИМИТРОВГРАД Двустаен апартамент в ДИМИТРОВГРАД Гараж в ДИМИТРОВГРАД Газстанция в ДИМИТРОВГРАД Вила в ДИМИТРОВГРАД Бензиностанция в ДИМИТРОВГРАД Ателие, Таван в ДИМИТРОВГРАД Автомивка в ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД

 • Начална цена
 • 15280.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Хасково

 • Квадратура
 • 79 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:
 • ул.Баба Иванка № 12 вх.Б ет.1 обект 2

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 21052.1010.17.8.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка осем точка две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Димитровград община Димитровград област Хасково, одобрени със Заповед РД- 18-38/05.07.2006г на Изпълнителния директор на АК, с адрес на имота: град Димитровград, п.к.6400, ул.Баба Иванка № 12 /дванадесет/, вход Б /буква Б/, етаж 1 /едно/, обект 2 /две/, като самостоятелният обект се намира в сграда № 8 /осем/, разположена в поземлен имот с идентификатор 21052.1010.17 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет/, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 79.23 кв.м. /седемдесет и девет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – СОС с идентификатор № 21052.1010.17.8.1, под обекта - няма, над обекта-СОС с идентифиткатор № 21052.1010.17.8.4, ВЕДНО с прилежащото МАЗЕ № 2 /две/ от вход Б /буква „Б“/, с площ от 18.38 кв.м. /осемнадесет цяло тридесет и осем стотни квадратни метра/, ВЕДНО с 9.83 % /девет цяло и осемдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на блока, ВЕДНО с ПРИСТРОЙКА, представляваща външни стълби с площ от 5,50 кв.м. /пет цяло и петдесет десети квадратни метра/ и рампа с площ от 7.00 квадратни метра /седем квадратни метра/ - към обект "Самостоятелен обект в сграда /Преустройство на апартамент в магазин за хранителни стоки с външни стълби", на ул.Баба Иванка № 12/дванадесет/, вх.Б /буква „Б“/, ап.2 /две/, квартал 30 /тридесети/ кв.Изток, съгласно влязъл в сила ПУП, представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 21052.1010.17.8.2 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет точка осем точка две/, попадащ в поземлен имот с идентификатор № 21052.1010.17 /двадесет и една хиляди петдесет и две точка хиляда и десет точка седемнадесет/, целият с площ от 18 003,00 кв.м. /осемнадесет хиляди и три квадратни метра, при граници за поземления имот: имот 21052.1010.13, имот 21052.1010.16.Още Магазин за продажба в ДИМИТРОВГРАД

Магазин ДИМИТРОВГРАД- 15280.00лв.
Магазин ДИМИТРОВГРАД- 39360.00лв.
Магазин ДИМИТРОВГРАД- 20040.00лв.
Магазин ДИМИТРОВГРАД- 15000.00лв.
Магазин ДИМИТРОВГРАД- 18480.00лв.
1.4051289558411