Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в РАЗГРАД Фабрика в РАЗГРАД Търговски имот в РАЗГРАД Тристаен апартамент в РАЗГРАД Стая в РАЗГРАД Склад в РАЗГРАД Производствен имот в РАЗГРАД Парцел в РАЗГРАД Паркомясто в РАЗГРАД Офис в РАЗГРАД Многостаен апартамент в РАЗГРАД Мезонет в РАЗГРАД Магазин в РАЗГРАД Къща в РАЗГРАД Земеделски имот в РАЗГРАД Земеделска земя в РАЗГРАД Заведение в РАЗГРАД Жилищна сграда в РАЗГРАД Етаж от къща в РАЗГРАД Едностаен апартамент в РАЗГРАД Други в РАЗГРАД Двустаен апартамент в РАЗГРАД Гараж в РАЗГРАД Газстанция в РАЗГРАД Вила в РАЗГРАД Бензиностанция в РАЗГРАД Ателие, Таван в РАЗГРАД Автомивка в РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД

 • Начална цена
 • 28800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 23 кв.м.

 • Срок:
 • 22.12.2017 до 22.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-23

 • Адрес:
 • бул. "Странджа" № 16 (шестнадесет), ет. 1 (едно)

 • ЧСИ:
 • Деян Петков Драганов

 • Телефон:
 • 084 621042

 • Email:
 • ddraganov@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

САМОСТОЯТЕЛЕН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, с идентификатор 61710.505.509.1.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет точка едно точка четиринадесет/, с административен адрес гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, бул. "Странджа" № 16 (шестнадесет), ет. 1 (едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ от 22.71 кв.м. /двадесет и две цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от търговска зала и общи сервизни помещения, находящ се в централната част на ниво партер на сграда - Търговски комплекс, с идентификатор 61710.505.509.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 61710.505.509 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и пет точка петстотин и девет/, ведно с 0,00997% /нула цяло и деветстотин деветдесет и седем стохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници и съседи за самостоятелния обект: на същия етаж - имот с идентификатор 61710.505.509.1.13, имот с идентификатор 61710.505.509.1.16 и имот с идентификатор 61710.505.509.1.15, под обекта - имот с идентификатор 61710.505.509.1.43, над обекта - имот с идентификатор 61710.505.509.1.41..Още Магазин за продажба в РАЗГРАД

Магазин РАЗГРАД- 28800.00лв.
Магазин РАЗГРАД- 28800.00лв.
Магазин РАЗГРАД- 28800.00лв.
Магазин РАЗГРАД- 24000.00лв.
Магазин РАЗГРАД- 24400.00лв.
0.14194202423096