Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в РУСЕ Фабрика в РУСЕ Търговски имот в РУСЕ Тристаен апартамент в РУСЕ Стая в РУСЕ Склад в РУСЕ Производствен имот в РУСЕ Парцел в РУСЕ Паркомясто в РУСЕ Офис в РУСЕ Многостаен апартамент в РУСЕ Мезонет в РУСЕ Магазин в РУСЕ Къща в РУСЕ Земеделски имот в РУСЕ Земеделска земя в РУСЕ Заведение в РУСЕ Жилищна сграда в РУСЕ Етаж от къща в РУСЕ Едностаен апартамент в РУСЕ Други в РУСЕ Двустаен апартамент в РУСЕ Гараж в РУСЕ Газстанция в РУСЕ Вила в РУСЕ Бензиностанция в РУСЕ Ателие, Таван в РУСЕ Автомивка в РУСЕ

Магазин РУСЕ

 • Начална цена
 • 3847.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 21 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:
 • Р-н Ялта, бул. Липник №5, магазин №12

 • ЧСИ:
 • Милкана Борисова Македонска

 • Телефон:
 • 082 - 828839

 • Email:
 • mmakedonska@mail.bg


Всички имоти на ЧСИ Милкана Борисова Македонска

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.2.5101.1.12 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и едно, точка, едно, точка, дванадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/16.05.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АК, с адрес на имота: град Русе, община Русе, област Русе, бул. ЛИПНИК № 5, ет. 1, обект 12, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.5101 (шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, две, точка, пет хиляди сто и едно), с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ: 20.93 кв.м. (двадесет квадратни метра и деветдесет и три квадратни дециметра), с прилежащи части: 0,13% ид.ч. (нула цяла и тринадесет процента идеални части) от общите части на сградата, ниво: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.2.5101.1.11, 63427.2.5101.1.13, под обекта: 63427.2.5101.1.340, над обекта: 63427.2.5101.1.422, 63427.2.5101.1.423, а по описание по нотариален акт № 31, том ХХVІ, дело № 8527 от 25.09.1997 г.: недвижим имот в град Русе, район Ялта, а именно: МАГАЗИН № 12 (ДВАНАДЕСЕТ), на първия етаж в новостроящия се многоетажен паркинг с офиси и магазини по бул. Липник, състоящ се от една търговска зала с обща застроена площ 20.93 кв.м. (двадесет квадратни метра и деветдесет и три квадратни дециметра), при граници: от изток - магазин № 13, от запад - магазин № 11, от север - ул. Кавала и от юг - коридор, заедно с 0.13 % ид.ч. (нула цяло и тринадесет процента идеални части) от общите части на сградата и толкова идеални части от отстъпеното със Заповед № 1124/05.07.1995 г. на Кмета на Община Русе и Договор от 10.07.1995 г. право на строеж върху общинска земя, образуваща парцел Х (десет) в кв. район Ялта, при граници: бул. Липник, ул. Кавала, ул. Крушево и ул. Дебър.Още Магазин за продажба в РУСЕ

Магазин РУСЕ- 4320.00лв.
Магазин РУСЕ- 18900.00лв.
Магазин РУСЕ- 20700.00лв.
Магазин РУСЕ- 23400.00лв.
Магазин РУСЕ- 15751.00лв.
0.017030954360962