Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 108270.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 58 кв.м.

 • Срок:
 • 23.12.2017 до 23.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-24

 • Адрес:
 • гр. София, район „Оборище“, ул. „Цар Симеон“ № 27

 • ЧСИ:
 • Никола Попов

 • Телефон:
 • 02 – 9631026; 0877 661120

 • Email:
 • nikola_popov847@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Попов

Магазин № 2 (две) на първо ниво на партера, със застроена площ по проект от 57,87 (петдесет и седем цяло и осемдесет и седем стотни) кв.м., на две нива, състоящ се на първо ниво на партера от: търговска площ, тоалетна и стълба за горно ниво, с площ на първо ниво от 39,16 (тридесет и девет цяло и шестнадесет стотни) кв.м., и на второ ниво: от офисно помещение, със застроена площ на второто ниво от 18,71 (осемнадесет цяло и седемдесет и една стотни) кв.м., при съседи по проект на първо ниво: улица, магазин № 1, стълбище, двор, и на второ ниво: въздух над магазин № 2, студио, стълбище, заедно с Мазе-склад в сутерена към магазина със застроена площ по проект от 19,78 (деветнадесет цяло и седемдесет и осем стотни) кв.м., при съседи по договор за делба от 1960 г.: от изток – Софжилфонд, от запад – двор, от север – улица „Цар Симеон”, от юг – Благой Моисев, находящ се в сграда с идентификатор 68134.403.130.3, по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно с 43,3533 % (четиридесет и три цяло три хиляди петстотин тридесет и три процента) от 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и заедно с 40,5928 % (четиридесет цяло пет хиляди деветстотин двадесет и осем процента) от 1/3 (една трета) идеална част от 160/264 (сто и шестдесет върху двеста шестдесет и четири) идеални части от мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-8 (четвърти за имот планоснимачен номер осем), от квартал 524 (петстотин двадесет и четири), по плана на гр. София, местност “ГГЦ-зона Г-14 (букви “Г”, “Г”, “Ц”-зона-буква “Г”-четиринадесет)”, с площ на имота, по графични данни, от 264 (двеста шестдесет и четири) кв.м., при граници и съседи по скица: ул. “Цар Симеон”, ул. “11-ти (единадесети) август”, урегулиран поземлен имот V-10 (пети за имот планоснимачен номер десети) и урегулиран поземлен имот III-7 (трети за имот пласноснимачен номер седем), който имот съгласно Скица на поземлен имот съставлява поземлен имот с идентификатор 68134.403.130 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Цар Симеон” № 27, с площ 267 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); съседи: 68134.403.129, 68134.403.131, 68134.403.363, 68134.403.362.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 52000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 184275.00лв.
Магазин СОФИЯ- 69680.00лв.
Магазин СОФИЯ- 104625.00лв.
Магазин СОФИЯ- 136000.00лв.
0.013484001159668