Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ

 • Начална цена
 • 67365.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 44 кв.м.

 • Срок:
 • 23.12.2017 до 23.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-24

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Никола Попов

 • Телефон:
 • 02 – 9631026; 0877 661120

 • Email:
 • nikola_popov847@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Никола Попов

Магазин № 1 (едно) на първо ниво на партера, със застроена площ по одобрен архитектурен проект от 44,22 (четиридесет и четири цяло и двадесет и две стотни) кв.м., състоящ се от търговска площ, склад и тоалетна, при съседи по проект: улица, съседен имот, стълбище на жилищната част, магазин № 2, отгоре - студио, находящ се в сграда с идентификатор 68134.403.130.3, по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, заедно с 24,6887 % (двадесет и четири цяло шест хилядни осемстотин осемдесет и седем процента) от 1/3 (една трета) идеална част от общите части на сградата и заедно с 23,1167 % (двадесет и три цяло хиляда сто шестдесет и седем процента) от 1/3 (една трета) идеална част от 160/264 (сто и шестдесет върху двеста шестдесет и четири) идеални части от мястото, в което е построена сградата, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-8 (четвърти за имот планоснимачен номер осем), от квартал 524 (петстотин двадесет и четири), по плана на гр. София, местност “ГГЦ-зона Г-14 (букви “Г”, “Г”, “Ц”-зона-буква “Г”-четиринадесет)”, с площ на имота, по графични данни, от 264 (двеста шестдесет и четири) кв.м., при граници и съседи по скица: ул. “Цар Симеон”, ул. “11-ти (единадесети) август”, урегулиран поземлен имот V-10 (пети за имот планоснимачен номер десети) и урегулиран поземлен имот III-7 (трети за имот пласноснимачен номер седем), който имот съгласно Скица на поземлен имот съставлява поземлен имот с идентификатор 68134.403.130 по КК и КР, одобрени със заповед РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр. София, р-н Оборище, ул. „Цар Симеон” № 27, с площ 267 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.); съседи: 68134.403.129, 68134.403.131, 68134.403.363, 68134.403.362.Още Магазин за продажба в СОФИЯ

Магазин СОФИЯ- 25328.00лв.
Магазин СОФИЯ- 52000.00лв.
Магазин СОФИЯ- 184275.00лв.
Магазин СОФИЯ- 69680.00лв.
Магазин СОФИЯ- 104625.00лв.
0.020975828170776