Къща в МОНТАНА за 203392.40 лв.

Имоти > Имоти от чси МОНТАНА > Къща

Къща в МОНТАНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 203392.40 лв.
  Окръжен съд: Монтана
  Квадратура: 343 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: ул."Димитър Талев"№21
  ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
  Телефон: 096 - 305205
  Email: maya_civanova@abv.bg

Всички имоти за МОНТАНА
Всички имоти на ЧСИ Мая Цветанова Иванова

• УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІ /шести/ с пл. № 1187 в кв. 172 по плана на гр. Монтана, с обща площ от 594 кв.м., ведно с построената в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, СЪСТОЯЩА се от: сутерен – кухня, трапезария, дневна, антре, баня и тоалетна, два склада, парокотелно и склад за гориво, първи етаж – дневна с кухненски бокс, две спални, баня, тоалетна, антре със стълбище, втори етаж – емпуре, дневна, спалня, баня, тоалетна и антре със стълбище, мансарден етаж – кухненски бокс, трапезария, дневна, спалня, баня, тоалетна и складово помещение със разгъната застроена площ от 404 кв.м., при граници на УПИ: от една страна УПИ ХІ-1187, УПИ ХІІ-1186, УПИ VІІ-1191, 1192 и УПИ Х-1188 от същия квартал по регулационния план на гр. Монтана, а по скица на АГКК – ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48489.8.417 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИД на АК, последно изменение със заповед: КД-14-12-38/10.04.2007 г. на Началника на СК – Монтана, адрес на поземления имот: гр. Монтана, ул. Димитър Талев № 21, с площ: 343 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/, номер по предходен план: 1187, квартал: 172, парцел: VІ, ХІ, при съседи: 48489.8.416, 48489.8.333, 48489.8.332, 48489.8.328, 48489.8.329, ВЕДНО С ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СГРАДА с идентификатор 48489.8.417.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-29/05.04.2006 г. на ИД на АК, с адрес на сградата: гр. Монтана, ул. Димитър Талев № 21, Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 48489.8.417, застроена площ: 100 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна.