Къща в ТЕТЕВЕН за 31600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТЕТЕВЕН > Къща

Къща в ТЕТЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 31600.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 316 кв.м.
  Срок: 12.01.2019 до 12.02.2019
  Обявяване: 2019-02-13
  Адрес: гр. Тетевен, ул. "Баньо Маринов" № 31
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТЕТЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ,застроен с площ от около 310.00 кв.м по ПУП на гр.Тетевен от 1979г, заснет като парцел Ш„ кв.57а при граници и съседи на този имот по Скица №280/ 15.06.2006г на ОбА-гр.Тетевен: улица,УПИ IV,УПИ II u имот извън строителните граници на гр.Тетевен , който имот съответства по КК и КР на гр. Тетевен на Поземлен имот с идентификатор 72343.500.3131, с адрес на поземления имот гр. Тетевен,ул. "Баньо Маринов" № 31 с актуална площ на имота от 316.00 кв.м./съгласно Справка по КК на гр. Тетевен актуална към 09.02.2016г. / и при граници и съседи - поземлени имоти с идентификатори : 72343.500.3132; 72343.500.7007; 72343.500.3130 и 72343.500.5070; 72343.500.3132: ведно с етаж първи и втори от така построената в имота масивна жилищна сграда- еднофамилна на 3 етажа с идентификатор 72343.500.3131.1 и със застроена площ от 101 кв.м. / Съгласно Справка по КК на гр. Тетевен актуална към 09.02.2016г.;
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №244/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]