Къща в Изворник за 5000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Изворник > Къща

Къща в Изворник

Допълнителна информация

  Начална цена: 5000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 96 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Изворник, община Вълчи дол
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Изворник
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ДВОРНО МЯСТО с площ от 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., представляващо част от Поземлен имот 104 /сто и четири/, за който е отреден парцел І-104 /първо римско- сто и четири/, който урегулиран съдържа 970 /деветстотин и седемдесет/ кв.м., в квартал 26 /двадесет и шест/ по плана на село Изворник, Община Вълчи дол, област Варна, заедно с попадащите в дворното място: ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ, съгласно документ за собственост от 96 /деветдесет и шест/ кв.м. и прилежащото му МАЗЕ с площ, съгласно документ за собственост от 96 /деветдесет и шест/ кв.м., ГАРАЖ с площ по документ за собственост 15 /петнадесет/ кв.м., ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА с площ по документ за собственост от 60 /шестдесет/ кв.м., при граници по документ за собственост: от две страни улици, парцел X-104 и парцел II-110.