Къща в Соколово за 10440.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Соколово > Къща

Къща в Соколово

Допълнителна информация

  Начална цена: 10440.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 675 кв.м.
  Срок: 11.12.2018 до 11.01.2019
  Обявяване: 2019-01-14
  Адрес: с. Соколово, Ловешка обл
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Соколово
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА / ИЗТОЧЕН БЛИЗНАК/, с идентификатор 67948.500.404.1 начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10 м. ) обособена като самостоятелно жилище, състоящо се от три стаи, антре, коридор, трапезария с бокс и сервизни помещения, находящо се в с. Соколово, Ловешка обл., застроена в урегулиран поземлен имот, с площ от 675 кв. м. /шестстотин седемдесет и пет кв. м./ съставляващ УПИ VI – 81 / шест – осем и едно/ в квартал 34 /тридесет и четири/ по действащия подробен устрой ствен план- план за регулация и застрояване на селото, при граници на имота: улица, УПИ IX – 18, кв. м. 34, УПИ X – 81 кв. 34, и УПИ V – 292, кв. При граници и съседи: 67948.500.81; 67948.500.431; 67948.500.292; 67948.500.403; 67948.500.402.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №296/17

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Ралица Мичева, тел. 0878464946,
email: [email protected]