Къща в ГАБРОВО за 15007.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Къща

Къща в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 15007.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 33 кв.м.
  Срок: 14.11.2018 до 14.12.2018
  Обявяване: 2018-12-17
  Адрес: ул."Шенини"
  ЧСИ: Весела Любомирова Цонева
  Телефон: 066 - 809717
  Email: vesela_tsoneva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Весела Любомирова Цонева

: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 14218.891.4, с адрес: ГАБРОВО - п.к 5300 ОБЩИНА ГАБРОВО,УЛ."ШЕНИНИ", с площ 668 кв.м. , по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрен със Заповед РД-18-64/ 26.10.2007г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, с трайно предназначение на територията : Земеделска, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, със съседи за поземления имот: 14218.891.18, 14218.891.12, 14218.891.20, 14218.891.3, ЗАЕДНО със сградите, които попадат върху имота: (1 ) Сграда 14218.891.4.1, със ЗП 10.кв.м., с брой етажи-1, с предназначение- Жилищна сграда еднофамилна; (2) Сграда 14218.891.4.2, със ЗП 33 кв.м., с брой етажи-1, с предназначение: Жилищна сграда еднофамилна; (3) Сграда 14218.891.4.3, със ЗП 20 кв.м., с брой етажи-1, с предназначение - Жилищна сграда еднофамилна; (4) Сграда 14218.891.4.4, със ЗП 20 кв.м. , с брой етажи-1, с предназначение- Жилищна сграда - еднофамилна, (5) Сграда 14218.891.4.5, със ЗП 26 кв.м., с брой етажи-1, с предназначение- Селскостопанска сграда