Къща в Рибарица за 67580.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рибарица > Къща

Къща в Рибарица

Допълнителна информация

  Начална цена: 67580.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 145 кв.м.
  Срок: 22.10.2018 до 22.11.2018
  Обявяване: 2018-11-23
  Адрес: с.Рибарица, община Етрополе, Софийска област
  ЧСИ: Васил Недялков
  Телефон: 0721 – 66041
  Email: vnedyalkov_71@abv.bg

Всички имоти за Рибарица
Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I-9 /римско едно, отреден за имот с номер девет/ с урегулирана площ от 1269 /хиляда двеста шестдесет и девет/ кв. метра, в квартал 19 /деветнадесет/ по подробния устройствен план на вилна зона Рибарица, община Етрополе, утвърден със заповед №0608 от 03.03.1973г. на Кмета на Община Етрополе, заедно с построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ВИЛНА СГРАДА, с разгъната застроена площ от 145 /сто четиридесет и пет/ кв. метра, при граници и съседи на имота по скица № 698 от 15 .10.2009г.: улица, от две страни озеленяване и урегулиран поземлен имот II-9 /римско две, отреден за имот с номер девет/. На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 67 580 лв. /шестдесет и седем хиляди петстотин и осемдесет лева/.