Къща в ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО за 20700.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО > Къща

Къща в ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 20700.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 112 кв.м.
  Срок: 06.11.2018 до 06.12.2018
  Обявяване: 2018-12-07
  Адрес: ул. Шипка № 9
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
Всички имоти на ЧСИ

ДВОРНО МЯСТО с площ от 500 /петстотин/ кв.м, находящо се в гр.Генерал Тошево, ул. Шипка № 9 /девет/, представляващо УПИ V-271 /пети за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и първи/ в кв. 7 /седми/ по регулационния план на града, ведно с построените в дворното място ДВУФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 112 /сто и дванадесет/ кв.м, състояща се от четири стаи, два салона, две кухни, две тераси и маза, ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с площ от 8.00 /осем/ кв.м и ГАРАЖ с площ от 20.00 / двадесет/ кв.м, при граници и съседи на дворното място: улица "Шипка", УПИ VІ-272, УПИ ІІІ-283 и УПИ ІV-270.