Къща в Малка поляна за 25152.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Малка поляна > Къща

Къща в Малка поляна

Допълнителна информация

  Начална цена: 25152.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 60 кв.м.
  Срок: 16.10.2018 до 16.11.2018
  Обявяване: 2018-11-19
  Адрес: с.Малка Поляна, общ.Айтос, обл.Бургас
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за Малка поляна
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1 564 кв.м. /хиляда петстотин шестдесет и четири квадратни метра/, находящо се в с.Малка поляна, общ.Айтос, обл.Бургас, съставляващо идеална част от неурегулиран поземлен имот № 64 /шестдесет и четвърти/, в кв. 5 /пети/ по плана на с.Малка поляна, при граници: улици, ПИ № 63 и ПИ № 194, ведно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА, със застроена площ от 60.00 кв.м. /шестдесет квадратни метра/, при граници на сградата: външен зид, за който имот по неприложената в срок дво рищна регулация съответства отредения по ПУП на с.Малка поляна УПИ XII-64 /дванадесети за имот с пл. номер шестдесет и четири/, в кв. 5 /пети/, с площ от 1 581 кв.м. /хиляда петстотин осемдесет и един квадратни метра/, с неуредени регулационни сметки за 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, при граници: улици, УПИ XIII, УПИ X-63, УПИ X, ведно с всички подобрения и приращения в недвижимия имот, в това число: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, представляваща баня с тоалетна, ДОПЪЛНИТЕЛНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с едноетажна масивна пристройка към нея и ПАЯНТОВ ГАРАЖ. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която започва проданта е в размер на 25 152.00 лв. /двадесет и пет хиляди сто петдесет и два лева/.