Къща в Летница за 17656.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Летница > Къща

Къща в Летница

Допълнителна информация

  Начална цена: 17656.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 814 кв.м.
  Срок: 14.08.2018 до 14.09.2018
  Обявяване: 2018-09-17
  Адрес: гр. Летница, ул. "Асен Златарев" № 2
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Летница
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 43476.315.449 по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-68/02.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Летница, с административен адрес: гр. Летница, ул. „Асен Златарев“ № 2, площ на имота 814 кв.м. /осемстотин и четиринадесет кв.м./, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 43 476.315.449.1, със застроена площ 64 кв.м. /шестдесет и четири кв.м./, брой етажи: 1 /един/, СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА с идентификатор 43476.315.499.2, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири кв.м./, брой етажи: 1 /един/ и други постройки, подобрения и насаждения, /, при съседи на имота по скица на АГКК: 43476.315.1883, 43476.315.461, 43476.315.450, 43476.315.1884.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело №1660/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората –ПЧСИ Глория Данчева, тел. 0879 634 664,
email: [email protected]