Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в Белгун Фабрика в Белгун Търговски имот в Белгун Тристаен апартамент в Белгун Стая в Белгун Склад в Белгун Производствен имот в Белгун Парцел в Белгун Паркомясто в Белгун Офис в Белгун Многостаен апартамент в Белгун Мезонет в Белгун Магазин в Белгун Къща в Белгун Земеделски имот в Белгун Земеделска земя в Белгун Заведение в Белгун Жилищна сграда в Белгун Етаж от къща в Белгун Едностаен апартамент в Белгун Други в Белгун Двустаен апартамент в Белгун Гараж в Белгун Газстанция в Белгун Вила в Белгун Бензиностанция в Белгун Ателие, Таван в Белгун Автомивка в Белгун

Къща Белгун

 • Начална цена
 • 17000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 68 кв.м.

 • Срок:
 • 12.03.2018 до 12.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-13

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

ДВОРНО МЯСТО, находящо се в с. Белгун, община Каварна, ул. "Осма" №1 /едно/, представляващо Поземлен имот с идентификатор 03318.501.105 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 2531 /две хиляди петстотин тридесет и един/ кв.м., а по документ за собственост с площ от 2395 /две хиляди триста деветдесет и пет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 19, парцел I-105, при съседи: 03318.501.104, 03318.501.106, 03318.501.9522, 03318.501.319, ведно с построените в имота: 1/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.1 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, едно/ със застроена площ от 68 /шестдесет и осем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 2/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.2 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, две/ със застроена площ от 21 /двадесет и един/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 3/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.3 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, три/ със застроена площ от 7 /седем/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 4/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.4 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, четири/ със застроена площ от 17 /седемнадесет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 5/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.5 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, пет/ със застроена площ от 23 /двадесет и три/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 6/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.6 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, шест/ със застроена площ от 9 /девет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 7/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.7 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, седем/ със застроена площ от 54 /петдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 8/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.8 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, осем/ със застроена площ от 14 /четиринадесет/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна; 9/ Сграда с идентификатор 03318.501.105.9 /нула, три, три, едно, осем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, нула, пет, точка, девет/ със застроена площ от 43 /четиридесет и три/ кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда, еднофамилна Описание: Оценяваният недвжим имот се намира в село Белгун, община Каварна и е с площ 2 395кв.м. в идеални части от целият имот с площ 2531кв.м. Селото се намира на 20км. от гр.Каварна. Парцелът е разположен в края на селото, на второстепенна улица, на около 300м от центъра. В съседство имотите са застроени със жилищни едноетажни къщи. Около сградите земята е циментирана, Пред основната жилищна сграда има настилка от циментови плочки. Дворното място е оградено с мрежа на бетонови колове.Земята е обработена. Има лозе – 500кв.м. на бетонови колове. В имота има вода и ел.инсталация. В имота са изградени следните сгради:1.Сграда 03318.501.105.1- Еднофамилна жилищна сграда, на 1 етаж. ЗП=68кв.м.Сградата е масивна, тухлена. Външно- цокъл от камък на Н=0,80м. Височина 2,80м. Покрив: дървен гредоред и цигли. Външна мазилка: циментова пръскана. Дограма: дървена, единична, остъклени прозорци. Обособени са две стаи и антре: под-бетон, стени-варова мазилка. В сградата няма вода, има ел. инсталация; 2.Сграда 03318.501.105.2- Еднофамилна жилищна сграда, на 1 етаж. ЗП=21кв.м. Сградата е масивна, тухлена. Долепена е до сграда 1. Височина 2,80м. Покрив: дървен гредоред и цигли. Външна мазилка: циментова пръскана. Прозорец: PVC, дървени врати боядисани. Под-бетон, стени-варова мазилка. В сградата няма вода. Има ел. инсталация. Сградата е в добро състояние и е годна за експлоатация; 3.Сграда 03318.501.105.3- Еднофамилна жилищна сграда, на 1 етаж. ЗП=7кв.м.Сградата е масивна, тухлена. Долепена е до сграда 4 от северната страна. Височина 1,80м. Покрив:бетонна плоча.Без външен вход. Минава се през сграда 4 вътрешно. Външна мазилка: циментова пръскана. Липсват прозорци. Под-бетон, стени-циментова мазилка. Има ел. инсталация. Сградата е в добро състояние и е годна за експлоатация; 4.Сграда 03318.501.105.7- Еднофамилна жилищна сграда, на 1 етаж. ЗП=54кв.м. Сградата е масивна, тухлена, долпена е до сграда 2. Височина 2,80м. Покрив: дървен гредоред и цигли. Външна мазилка: циментова пръскана. Дограма: PVC. Има отделен вход.Обособени са две стаи и кухня: под-теракотена настилка, стени-тапети. Едната стая е с отделен вход-метална врата, под циментови плочки, мазилка гладка варовоциментова. В сградата има вода и ел. инсталация. В добро състояние и годна за експлоатация. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №143, том 1, дв.вх.рег.№2580/20.06.2008 г. за сумата от 109000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №5, том 1, дв.вх.рег.№56/13.01.2014 ф. по изпълнително дело №20137370403114.Още Къща за продажба в Белгун

Къща Белгун- 17000.00лв.
Къща Белгун- 18900.00лв.
Къща Белгун- 21000.00лв.
Къща Белгун- 23208.00лв.
Къща Белгун- 29010.00лв.
0.086472988128662