Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Хотел в РАЗЛОГ Фабрика в РАЗЛОГ Търговски имот в РАЗЛОГ Тристаен апартамент в РАЗЛОГ Стая в РАЗЛОГ Склад в РАЗЛОГ Производствен имот в РАЗЛОГ Парцел в РАЗЛОГ Паркомясто в РАЗЛОГ Офис в РАЗЛОГ Многостаен апартамент в РАЗЛОГ Мезонет в РАЗЛОГ Магазин в РАЗЛОГ Къща в РАЗЛОГ Земеделски имот в РАЗЛОГ Земеделска земя в РАЗЛОГ Заведение в РАЗЛОГ Жилищна сграда в РАЗЛОГ Етаж от къща в РАЗЛОГ Едностаен апартамент в РАЗЛОГ Други в РАЗЛОГ Двустаен апартамент в РАЗЛОГ Гараж в РАЗЛОГ Газстанция в РАЗЛОГ Вила в РАЗЛОГ Бензиностанция в РАЗЛОГ Ателие, Таван в РАЗЛОГ Автомивка в РАЗЛОГ

Къща РАЗЛОГ

 • Начална цена
 • 32080.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Благоевград

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА"№19, ЕТ. 1

 • ЧСИ:
 • Виолина Йорданова Тозева

 • Телефон:
 • 073 836295

 • Email:
 • violina_tozeva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61813.754.111.1.1 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. "Стара планина" № 19, ет. 1, който обект се намира в сграда № 61813.754.111.1 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно/, построена в имот № 61813.754.111 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, без посочена площ по схема, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 137, том IV, рег. № 3726, дело № 706/2008г., с площ от 81 /осемдесет и един/ кв.м., брой нива: 1 /едно/, при съседи: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: № 61813.754.111.1.2 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, две/; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61813.754.111.1.2 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. "Стара планина" № 19, ет. 2, който обект се намира в сграда № 61813.754.111.1 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно/, построена в имот № 61813.754.111 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, без посочена площ по схема, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 137, том IV, рег. № 3726, дело № 706/2008г., с площ от 81 /осемдесет и един/ кв.м., брой нива: 1 /едно/, при съседи: на същия етаж: няма; под обекта: № 61813.754.111.1.1 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, едно/; над обекта: № 61813.754.111.1.3 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, три/;Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61813.754.111.1.3 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. "Стара планина" № 19, ет. 3, който обект се намира в сграда № 61813.754.111.1 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно/, построена в имот № 61813.754.111 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно/, с предназначение: Жилище, апартамент, без посочена площ по схема, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 137, том IV, рег. № 3726, дело № 706/2008г., с площ от 81 /осемдесет и един/ кв.м., брой нива: 1 /едно/, при съседи: на същия етаж: няма; под обекта: № 61813.754.111.1.2 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно, точка, две/; над обекта: няма, които обекти се намират в Сграда с идентификатор № 61813.754.111.1 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, одобрена със Заповед № РД 18 33/15.05.2006 г. на Изпълнителния директор на АК с адрес: гр. Разлог, п.к. 2760, ул. "Стара планина" № 19, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор № 61813.754.111 /шест, едно, осем, едно, три, точка, седем, пет, четири, точка, едно, едно, едно/, с предназначение: Жилищна сграда многофамилна, с площ от 74 /седемдесет и четири/ кв.м., брой етажи: 3 /три/, която съгласно документ за собственост представлява жилищна сграда, застроена в ъгловата лицева част на парцел VIII /осми/, планоснимачен № 269 /двеста шестдесет и девети/ в кв. 93 /деветдесет и трети/ по плана на гр.Разлог, със застроена площ от 81 /осемдесет и един/ кв.м., при съседи: Айша Исмаилова, Сале Демиров и от две страни улици, който имот е идентичен с УПИ VIII /осми/, пл. № 91 /деветдесет и едно/ в кв. 32 /тридесет и втори/ по плана на гр. Разлог. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 32 080,00 лв. / тридесет и две хиляди осемдесет лева /.Още Къща за продажба в РАЗЛОГ

Къща РАЗЛОГ- 32080.00лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 5096.25лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 44800.00лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 44800.00лв.
Етаж от къща РАЗЛОГ- 22500.00лв.
0.50344204902649