Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в АСЕНОВГРАД Фабрика в АСЕНОВГРАД Търговски имот в АСЕНОВГРАД Тристаен апартамент в АСЕНОВГРАД Стая в АСЕНОВГРАД Склад в АСЕНОВГРАД Производствен имот в АСЕНОВГРАД Парцел в АСЕНОВГРАД Паркомясто в АСЕНОВГРАД Офис в АСЕНОВГРАД Многостаен апартамент в АСЕНОВГРАД Мезонет в АСЕНОВГРАД Магазин в АСЕНОВГРАД Къща в АСЕНОВГРАД Земеделски имот в АСЕНОВГРАД Земеделска земя в АСЕНОВГРАД Заведение в АСЕНОВГРАД Жилищна сграда в АСЕНОВГРАД Етаж от къща в АСЕНОВГРАД Едностаен апартамент в АСЕНОВГРАД Други в АСЕНОВГРАД Двустаен апартамент в АСЕНОВГРАД Гараж в АСЕНОВГРАД Газстанция в АСЕНОВГРАД Вила в АСЕНОВГРАД Бензиностанция в АСЕНОВГРАД Ателие, Таван в АСЕНОВГРАД Автомивка в АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД

 • Начална цена
 • 56800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 450 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ул. Гоце Делчев № 39

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, без издадена заповед за изменение в КККР, целият с площ от 450 кв.м. (четиристотин и петдесет квадратни метра), находящ се в град Асеновград, с административен адрес ул. „Гоце Делчев“ № 39 (тридесет и девет), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 метра), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 789 (седемстотин осемдесет и девет), квартал 52 (петдесет и две), парцел V-789 (пет римско, тире, седемстотин осемдесет и девет арабско), при граници и съседи имоти с идентификатори: 00702.512.78, 00702.512.79, 00702.512.80, 00702.512.43, 00702.512.76 и 00702.512.75, ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.1 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, едно), със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.2 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, две), със застроена площ от 63 кв.м. (шестдесет и три квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение – Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор № 00702.512.77.3 (нула, нула, седем, нула, две, точка, пет, едно, две, точка, седем, седем, точка, три), със застроена площ от 16 кв.м. (шестнадесет квадратни метра), брой етажи 1 (един), с предназначение - Селскостопанска сграда, и ВЕДНО с всички подобрения и приращения в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 00702.512.77Още Къща за продажба в АСЕНОВГРАД

Къща АСЕНОВГРАД- 56800.00лв.
Етаж от къща АСЕНОВГРАД- 10368.00лв.
Къща АСЕНОВГРАД- 64000.00лв.
Къща АСЕНОВГРАД- 53250.00лв.
Къща АСЕНОВГРАД- 64800.00лв.
0.082504034042358