Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Гараж ВАРНА Хотел в Пампорово Фабрика в Пампорово Търговски имот в Пампорово Тристаен апартамент в Пампорово Стая в Пампорово Склад в Пампорово Производствен имот в Пампорово Парцел в Пампорово Паркомясто в Пампорово Офис в Пампорово Многостаен апартамент в Пампорово Мезонет в Пампорово Магазин в Пампорово Къща в Пампорово Земеделски имот в Пампорово Земеделска земя в Пампорово Заведение в Пампорово Жилищна сграда в Пампорово Етаж от къща в Пампорово Едностаен апартамент в Пампорово Други в Пампорово Двустаен апартамент в Пампорово Гараж в Пампорово Газстанция в Пампорово Вила в Пампорово Бензиностанция в Пампорово Ателие, Таван в Пампорово Автомивка в Пампорово

Къща Пампорово

 • Начална цена
 • 32445.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 157 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • ОМЦ Никола Чичовски

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

Къща № 10 (десет) представляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 80371.244.150.1.10 (осем, нула, три, седем, едно, точка, две, четири, четири, точка, едно, пет, нула, точка, едно, точка, едно, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Чепеларе, общ. Чепеларе, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-57/28.08.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с разгъната застроена площ от 157.05 кв.м. (сто петдесет и седем цяло и пет стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, на едно ниво съгласно схема № 15-464403/21.09.2016 г. на СГКК - Смолян, а съгласно архитектурен проект и констативен протокол за установяване степента на завършеност, издаден на 27.04.2006 г. от Община Чепеларе - на три нива: избено помещение, първо ниво с кухненски бокс, дневна, санитарен възел, склад, коридор и вътрешно стълбище, второ ниво - две спални със санитарни възли, две тераси и вътрешно стълбище и трето ниво - две спални със санитарни възли, коридор и вътрешно стълбище, с административен адрес: гр. Чепеларе, ЕКТТЕ 80371, общ. Чепеларе, обл. Смолян, к.к. Пампорово, намираща се в сграда с идентификатор 80371.244.150.1, със застроена площ от 571 кв.м. (петстотин седемдесет и един квадртани метра), с предназначение: апартаментен хотел, разположена в поземлен имот с идентификатор 80371.244.150, с площ от 1094 (хиляда и деветдесет и четири) квадратни метра по документи за собственост, а съгласно скица № 15-426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян - с площ от 1109 кв.м. (хиляда сто и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, за който имот е отреден Урегулиран поземлен имот II - 150 - Оздравителен медицински център "Никола Чичовски" (втори, за имот сто и петдесети), в кв. 16 (шестнадесети) по ПУП - план за регулация и застрояване на к.к. Пампорово, общ. Чепеларе, обл. Смолян, с уредени регулационни сметки, при граници: от две страни улици, УПИ - Озеленяване, улица, УПИ - База за семеен отдих и гора в земеделска територия, а съгласно скица № 426380/29.08.2016 г. на Служба по кадастъра - гр. Смолян при съседи: имоти с идентификатори 80371.218.9, 80371.173.1, 80371.218.6, 80371.244.277 и 80371.244.149, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата, ВЕДНО с 115/1094 ид.ч. (сто и петнадесет върху хиляда и деветдесет и четири) идеални части от правото на собственост върху поземления имот, описан по - горе.Още Къща за продажба в Пампорово

Къща Пампорово- 32445.00лв.
Къща Пампорово- 36190.00лв.
Къща Пампорово- 36225.00лв.
Къща Пампорово- 32400.00лв.
Къща Пампорово- 32400.00лв.
0.082225799560547