Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в Градина Фабрика в Градина Търговски имот в Градина Тристаен апартамент в Градина Стая в Градина Склад в Градина Производствен имот в Градина Парцел в Градина Паркомясто в Градина Офис в Градина Многостаен апартамент в Градина Мезонет в Градина Магазин в Градина Къща в Градина Земеделски имот в Градина Земеделска земя в Градина Заведение в Градина Жилищна сграда в Градина Етаж от къща в Градина Едностаен апартамент в Градина Други в Градина Двустаен апартамент в Градина Гараж в Градина Газстанция в Градина Вила в Градина Бензиностанция в Градина Ателие, Таван в Градина Автомивка в Градина

Къща Градина

 • Начална цена
 • 8000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 79 кв.м.

 • Срок:
 • 13.01.2018 до 13.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-14

 • Адрес:
 • урегулиран поземлен имот XII – 567

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20128250401043 - Дворно място, цялото застроено и незастроено от 960 кв.м. (деветстотин и шестдесет квадратни метра), ведно с построените върху него жилищна сграда със застроена площ от 79 кв.м. (седемдесет и девет квадратни метра), плевня със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет квадратни метра), обор със застроена площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра) и навес с покрита площ от 30 кв.м. (тридесет квадратни метра), находящо се в с. Градина, обл. Пловдивска, съставляващо урегулиран поземлен имот XII – 567 (дванадесети петстотин шестдесет и седем) от кв. № 43 (четиридесет и три) по застроителния регулационен план на с. Градина, обл. Пловдивска, утвърден със Заповед № 772/1974 г., предназначение за жилищно строителство, с приложени улична и дворищна регулации, при граници: улица, УПИ – XIII – 568, УПИ – III – 566 и УПИ – XI – 561. Гореописаният недвижим имот по скица, издадена от Община Първомай, ТСУ, представлява: УПИ XII - 567 по плана на село Градина, област Пловдивска, с жилищно предназначение, при граници: улица, УПИ XIII-568, УПИ III-566 и УПИ XI-561. Уличната и дворищна регулации са приложени. УПИ XII-567 е с площ от 960 кв.м., ведно с построените в него МЖ - застроена площ - 79 кв.м., ПС - застроена площ - 50 кв.м., ПС - застроена площ - 30 кв.м., навес - покрита площ - 30 кв.м. Административен адрес: село Градина, ул. Оборище № 6. Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 8000,00 лева (осем хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 04.01.2018 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.Още Къща за продажба в Градина

Къща Градина- 8000.00лв.
Къща Градина- 8001.60лв.
Къща Градина- 10002.00лв.
Къща Градина- 10980.00лв.
Къща Градина- 14400.00лв.
0.016590118408203