Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Караджалово Фабрика в Караджалово Търговски имот в Караджалово Тристаен апартамент в Караджалово Стая в Караджалово Склад в Караджалово Производствен имот в Караджалово Парцел в Караджалово Паркомясто в Караджалово Офис в Караджалово Многостаен апартамент в Караджалово Мезонет в Караджалово Магазин в Караджалово Къща в Караджалово Земеделски имот в Караджалово Земеделска земя в Караджалово Заведение в Караджалово Жилищна сграда в Караджалово Етаж от къща в Караджалово Едностаен апартамент в Караджалово Други в Караджалово Двустаен апартамент в Караджалово Гараж в Караджалово Газстанция в Караджалово Вила в Караджалово Бензиностанция в Караджалово Ателие, Таван в Караджалово Автомивка в Караджалово

Къща Караджалово

 • Начална цена
 • 4000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 55 кв.м.

 • Срок:
 • 13.01.2018 до 13.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-14

 • Адрес:
 • УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX-43

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20168250400036 - ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено, с площ от 1420 кв.м. (хиляда четиристотин и двадесет квадратни метра), находящо се в село Караджалово, община Първомай, съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIX-43 (деветнадесет римско тире четиридесет и три арабско) от кв.8 (осми) по плана на село Караджалово, община Първомай, ведно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 55,00 (петдесет и пет) квадратни метра, паянтова жилищна сграда (лятна кухня) със застроена площ от 19 (деветнадесет) квадратни метра, паянтова сграда със застроена площ от 30 (тридесет) квадратни метра и навес с площ от 7 (седем) квадратни метра, при граници на УПИ: улица, УПИ XX-48; УПИ VIII-44 и УПИ XVIII-43, който имот е предназначен за жилищно строителство с приложени дворищна и улична регулация, ведно с всички подобрения и приращения. Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 4000,00 лв. (четири хиляди лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 04.01.2018 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.Още Къща за продажба в Караджалово

Къща Караджалово- 4000.00лв.
Къща Караджалово- 4356.00лв.
Къща Караджалово- 5445.00лв.
Къща Караджалово- 6048.00лв.
Къща Караджалово- 7560.00лв.
0.022464990615845