Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в КУБРАТ Фабрика в КУБРАТ Търговски имот в КУБРАТ Тристаен апартамент в КУБРАТ Стая в КУБРАТ Склад в КУБРАТ Производствен имот в КУБРАТ Парцел в КУБРАТ Паркомясто в КУБРАТ Офис в КУБРАТ Многостаен апартамент в КУБРАТ Мезонет в КУБРАТ Магазин в КУБРАТ Къща в КУБРАТ Земеделски имот в КУБРАТ Земеделска земя в КУБРАТ Заведение в КУБРАТ Жилищна сграда в КУБРАТ Етаж от къща в КУБРАТ Едностаен апартамент в КУБРАТ Други в КУБРАТ Двустаен апартамент в КУБРАТ Гараж в КУБРАТ Газстанция в КУБРАТ Вила в КУБРАТ Бензиностанция в КУБРАТ Ателие, Таван в КУБРАТ Автомивка в КУБРАТ

Къща КУБРАТ

 • Начална цена
 • 25515.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 128 кв.м.

 • Срок:
 • 10.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • ул."Валентина Терешкова"№3

 • ЧСИ:
 • Гюнеш Шабанов Солаков

 • Телефон:
 • 084 - 663011

 • Email:
 • gusolakov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Гюнеш Шабанов Солаков

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 40422.504.318.1.2 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет точка едно точка две), със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) квадратни метра, находящ се в многофамилна, едноетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 40422.504.318.1 ( четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет точка едно), със застроена площ от 128 (сто двадесет и осем) квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор № 40422.504.318 ( четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени съсЗаповед № РД-18.7/14.02.2006 година на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, с адрес: улица „Валентина Терешкова“ № 3 /три/, с площ от 633 (шестотин тридесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10/десет/ метра, стар идентификатор – парцел XVII-803, квартал 84, при граници на имота: 40422.504.320, 40422.504.310, 40422.504.532, 40422.504.319, 40422.504.309 и 40422.504.541, което жилище заема източната половина от гореописаната сграда, представляващо самостоятелно жилище с отделен вход от изток, ведно с ½ /една втора/ идеална част от таванските помещения, както и избено помещение, заемащо източната половина на сградата, и ½ /една втора/ идеална част от всички общи части на сградата, при граници на жилището: на същия етаж – 40422.504.318.1.1, под обекта няма, над обекта няма, ведно с ½ (една втора) идеална част от описания по горе поземлен имот – дворно място. При начална продажна цена 25 515.00 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин и петнадесет лева ). Тежести на имота: Договорна ипотека с вх.рег.№ 2621/03.09.2008г. , акт №184, том 1 на СВ-гр.Кубрат, Възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 10.01.2018г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 12.02.2018г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 12.02.2018г. в канцеларията – регистратура на Райоен съд – гр. Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20137610400190. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 13.02.2018г. в 15:45 часа в сградата на Районен съд- гр. Кубрат . Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.Още Къща за продажба в КУБРАТ

Къща КУБРАТ- 25515.00лв.
Къща КУБРАТ- 45900.00лв.
Къща КУБРАТ- 48720.00лв.
Къща КУБРАТ- 21000.00лв.
Къща КУБРАТ- 21000.00лв.
0.037889003753662