Къща в ПЪРВОМАЙ за 59400.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЪРВОМАЙ > Къща

Къща в ПЪРВОМАЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 59400.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 108 кв.м.
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване: 2018-02-20
  Адрес: ул. Перуника №1
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за ПЪРВОМАЙ
Всички имоти на ЧСИ

ДВОРНО МЯСТО, цялото застроено и незастроено - с площ от 460 (четиристотин и шестдесет) кв.м., съставляващо урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІІ (тринадесети) - 1940 (хиляда деветстотин и четиридесет) в квартал 136 (сто тридесет и шест) ...