Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Мартен Фабрика в Мартен Търговски имот в Мартен Тристаен апартамент в Мартен Стая в Мартен Склад в Мартен Производствен имот в Мартен Парцел в Мартен Паркомясто в Мартен Офис в Мартен Многостаен апартамент в Мартен Мезонет в Мартен Магазин в Мартен Къща в Мартен Земеделски имот в Мартен Земеделска земя в Мартен Заведение в Мартен Жилищна сграда в Мартен Етаж от къща в Мартен Едностаен апартамент в Мартен Други в Мартен Двустаен апартамент в Мартен Гараж в Мартен Газстанция в Мартен Вила в Мартен Бензиностанция в Мартен Ателие, Таван в Мартен Автомивка в Мартен

Къща Мартен

 • Начална цена
 • 136240.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 171 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • УЛ. ИЛЬО ВОЙВОДА № 4-Б - ИД 831/2016

 • ЧСИ:
 • Венцислав Йорданов Маринов

 • Телефон:
 • 082 - 822699

 • Email:
 • csimarinov@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

 УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XVIII – 1471 /осемнадесет римско тире едно четири седем едно/, представляващ ДВОРНО МЯСТО с площ от 780 кв.м. /седемстотин и осемдесет квадратни метра/, в квартал 54 /петдесет и четири/, находящ се в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе, заедно с построената в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 85.30 кв.м. /осемдесет и пет квадратни метра и тридесет квадратни дециметра/ и разгъната застроена площ 170.60 кв.м. /сто и седемдесет квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, състояща се от сутеренен етаж, първи и втори жилищен етажи и ГАРАЖ, находящ се в сутерена на сградата с площ от 21.60 кв.м. /двадесет и един квадратни метра и шестдесет квадратни дециметра/, при граници и съседи: УПИ IX-1464, УПИ VIII-1465, улица, УПИ XVII-1472, УПИ XIV-1474, УПИ XIII-1475, УПИ XII-1476 - по договорна ипотека, а по скица № УТ - 01-1854/13.10.2016 г. - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 0.1471 /нула точка едно четири седем едно/, находящ се в гр.Мартен, ЕКАТТЕ: 47336, община Русе, област Русе, ул. "Ильо войвода" 4 Б /четири арабско, буква "Б"/, с площ по кадастрален план: 780 кв.м /седемстотин и осемдесет квадратни метра/, предназначение: Урбанизирана територия; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м/; ведно с построената в имота СГРАДА № 0.1471.1 /нула точка едно четири седем едно точка едно/, 2 ЕТАЖА,МАСИВНА, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; с площ 104 кв.м /сто и четири квадратни метра/. Съседи: 0.1472, 0.1474, ЦЕНА: 136240.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на Уникредит Булбанк АД, първа по ред в размер на 88 000 лв., втора по ред в размер на 30 000 лв. Определям всеки вторник и четвъртък от 16:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.Още Къща за продажба в Мартен

Къща Мартен- 136240.00лв.
Къща Мартен- 111760.00лв.
Къща Мартен- 16632.00лв.
Къща Мартен- 22584.00лв.
Къща Мартен- 108780.00лв.
0.057996988296509