Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в ИСПЕРИХ Фабрика в ИСПЕРИХ Търговски имот в ИСПЕРИХ Тристаен апартамент в ИСПЕРИХ Стая в ИСПЕРИХ Склад в ИСПЕРИХ Производствен имот в ИСПЕРИХ Парцел в ИСПЕРИХ Паркомясто в ИСПЕРИХ Офис в ИСПЕРИХ Многостаен апартамент в ИСПЕРИХ Мезонет в ИСПЕРИХ Магазин в ИСПЕРИХ Къща в ИСПЕРИХ Земеделски имот в ИСПЕРИХ Земеделска земя в ИСПЕРИХ Заведение в ИСПЕРИХ Жилищна сграда в ИСПЕРИХ Етаж от къща в ИСПЕРИХ Едностаен апартамент в ИСПЕРИХ Други в ИСПЕРИХ Двустаен апартамент в ИСПЕРИХ Гараж в ИСПЕРИХ Газстанция в ИСПЕРИХ Вила в ИСПЕРИХ Бензиностанция в ИСПЕРИХ Ателие, Таван в ИСПЕРИХ Автомивка в ИСПЕРИХ

Къща ИСПЕРИХ

 • Начална цена
 • 38400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 1861 кв.м.

 • Срок:
 • 07.02.2018 до 07.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-08

 • Адрес:
 • ул. Средна гора № 8

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

1/3 /една трета/ идеална част от поземлен имот с начин на ползване дворно място, находящо се в чертите на град Исперих, ул.Средна гора № 8 /осем/, община Исперих, област Разград, за което по скица № 236/26.05.2011год. на Община Исперих, и ЗРП на града, одобрен със Заповед № 25/29.01.2001г. е отреден парцел УПИ XXI /римско двадесет и едно/ в квартал 132 /сто тридесет и две/, образуван от имот № 501.1222 /петстотин и едно, точка, хиляда двеста двадесет и две/ с площ 1861 кв.м. /хиляда осемстотин шестдесет и един квадратни метра/, при граници и съседи на УПИ: УПИ IV от квартал 132, УПИ III от квартал 132, УПИ XXXVIII от квартал 1, УПИ ХХ от квартал 132 и УПИ V от квартал 132, ведно с изключителното право на собственост върху построените в северната част на УПИ самостоятелни обекти с начин на ползване: 1.Жилищна сграда със застроена площ от 84 кв.м. /осемдесет и четири квадратни метра/; 2.Гараж със застроена площ от 40 кв.м. /четиридесет квадратни метра/; 3.Второстепенна сграда със застроена площ от 15 кв.м. /петнадесет квадратни метра/ и подобрения, при съседи на обектите от изток и от запад – незастроено дворно място на УПИ XXI – 1222, от север – дворно място на УПИ III – 1220 и УПИ IV – 1221 и от юг – къща – близнак. с начална цена: 38400.00 лв.Още Къща за продажба в ИСПЕРИХ

Къща ИСПЕРИХ- 38400.00лв.
Къща ИСПЕРИХ- 42560.00лв.
Къща ИСПЕРИХ- 19840.00лв.
Къща ИСПЕРИХ- 24800.00лв.
Къща ИСПЕРИХ- 53200.00лв.
0.036314010620117