Къща в Голяма Желязна за 3840.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Голяма Желязна > Къща

Къща в Голяма Желязна

Допълнителна информация

  Начална цена: 3840.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 873 кв.м.
  Срок: 19.01.2018 до 19.02.2018
  Обявяване: 2018-02-20
  Адрес: мах. Чолдарско
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за Голяма Желязна
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

1/6 /една шеста/ ид. част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 15703.42.114 по КККР на Община Троян, одобрена със заповед № РД-18-44/01.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с предишен идентификатор № 508005800, който имот се нами ...