Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в РАЗГРАД Фабрика в РАЗГРАД Търговски имот в РАЗГРАД Тристаен апартамент в РАЗГРАД Стая в РАЗГРАД Склад в РАЗГРАД Производствен имот в РАЗГРАД Парцел в РАЗГРАД Паркомясто в РАЗГРАД Офис в РАЗГРАД Многостаен апартамент в РАЗГРАД Мезонет в РАЗГРАД Магазин в РАЗГРАД Къща в РАЗГРАД Земеделски имот в РАЗГРАД Земеделска земя в РАЗГРАД Заведение в РАЗГРАД Жилищна сграда в РАЗГРАД Етаж от къща в РАЗГРАД Едностаен апартамент в РАЗГРАД Други в РАЗГРАД Двустаен апартамент в РАЗГРАД Гараж в РАЗГРАД Газстанция в РАЗГРАД Вила в РАЗГРАД Бензиностанция в РАЗГРАД Ателие, Таван в РАЗГРАД Автомивка в РАЗГРАД

Къща РАЗГРАД

 • Начална цена
 • 39208.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Разград

 • Квадратура
 • 79 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Витоша” № 21

 • ЧСИ:
 • Деян Петков Драганов

 • Телефон:
 • 084 621042

 • Email:
 • ddraganov@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Деян Петков Драганов

½ /една втора / идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61710.504.3466 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка три хиляди четиристотин шестдесет и шест/, находящ се в гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград, ул. „Витоша” № 21/двадесет и едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с площ от 525 кв. м. /петстотин двадесет и пет квадратни метра/ с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване – до 10 м. /десет метра/, при граници и съседи: имот с идентификатор 61710.504.203, имот с идентификатор 61710.504.3465, имот с идентификатор 61710.504.3481, имот с идентификатор 61710.504.3472 и имот с идентификатор 61710.504.3467, заедно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА-близнак с идентификатор №61710.504.3466.1 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка три хиляди четиристотин шестдесет и шест точка едно/, състояща се от два жилищни етажа, със застроена площ от 78.84 кв.м./седемдесет и осем цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра/ като първи етаж се състои, от две стаи, коридор и сервизни помещения, а втори от две стаи и коридор, заедно с прилежащото избено помещение с полезна площ от 14.88 кв.м./четиринадесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра/, при граници и съседи на избеното помещение: от ляво външна стена, от дясно външна стена, от горе първи жилищен етаж, заедно с подпокривното пространство на жилищната сграда..Още Къща за продажба в РАЗГРАД

Къща РАЗГРАД- 116176.95лв.
Къща РАЗГРАД- 39208.00лв.
Къща РАЗГРАД- 129085.50лв.
Къща РАЗГРАД- 31000.00лв.
Къща РАЗГРАД- 50400.00лв.
0.18287301063538