Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ХАСКОВО Фабрика в ХАСКОВО Търговски имот в ХАСКОВО Тристаен апартамент в ХАСКОВО Стая в ХАСКОВО Склад в ХАСКОВО Производствен имот в ХАСКОВО Парцел в ХАСКОВО Паркомясто в ХАСКОВО Офис в ХАСКОВО Многостаен апартамент в ХАСКОВО Мезонет в ХАСКОВО Магазин в ХАСКОВО Къща в ХАСКОВО Земеделски имот в ХАСКОВО Земеделска земя в ХАСКОВО Заведение в ХАСКОВО Жилищна сграда в ХАСКОВО Етаж от къща в ХАСКОВО Едностаен апартамент в ХАСКОВО Други в ХАСКОВО Двустаен апартамент в ХАСКОВО Гараж в ХАСКОВО Газстанция в ХАСКОВО Вила в ХАСКОВО Бензиностанция в ХАСКОВО Ателие, Таван в ХАСКОВО Автомивка в ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО

 • Начална цена
 • 56080.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Хасково

 • Квадратура
 • 87 кв.м.

 • Срок:
 • 09.01.2018 до 09.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-12

 • Адрес:
 • УЛ."ЛИПА " № 18-Г

 • ЧСИ:
 • Калинка Стайкова Араклиева

 • Телефон:
 • 038 - 626662

 • Email:
 • araklieva@dir.bg


Всички имоти на ЧСИ Калинка Стайкова Араклиева

1/2 -една втора идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 77195.713.166 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. Директор на АК с административен адрес: гр. Хасково, п.к.6300, ул.”Липа”№18-г,с площ: 378 /триста седемдесет и осем/кв.м./съгласно нот. акт за собственост – 329 кв.м./,трайно предназначение на територията- Урбанизирана,начин на трайно ползване: Ниско застрояване(до 10m),стар идентификатор - няма,номер по предходен план: 5376, квартал 12, парцел 30, при граници и съседи: 77195.713.167, 77195.713.291, 77195.713.292, ведно с 1/2 -една втора идеална част от построените в поземления имот: 1.СГРАДА с идентификатор 77195.713.166.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест точка едно/,със застроена площ: 87/осемдесет и седем/ кв.м. /съгласно нот.акт за собственост - 84 кв.м./,брой етажи: 3/три /, с предназначение- Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма,номер от предходен план: няма, 2.СГРАДА с идентификатор 77195.713.166.2 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин и тринадесет точка сто шестдесет и шест точка две/, със застроена площ: 15 /петнадесет/ кв.м., брой етажи: 1/един/,с предназначение: Селскостопанска сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,съгласно нот.акт за собственост-ведно с всички подобрения в поземления имотОще Къща за продажба в ХАСКОВО

Къща ХАСКОВО- 56080.00лв.
Етаж от къща ХАСКОВО- 38700.00лв.
Къща ХАСКОВО- 240000.00лв.
Етаж от къща ХАСКОВО- 70896.00лв.
Къща ХАСКОВО- 64667.00лв.
0.095453977584839