Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в Белене Фабрика в Белене Търговски имот в Белене Тристаен апартамент в Белене Стая в Белене Склад в Белене Производствен имот в Белене Парцел в Белене Паркомясто в Белене Офис в Белене Многостаен апартамент в Белене Мезонет в Белене Магазин в Белене Къща в Белене Земеделски имот в Белене Земеделска земя в Белене Заведение в Белене Жилищна сграда в Белене Етаж от къща в Белене Едностаен апартамент в Белене Други в Белене Двустаен апартамент в Белене Гараж в Белене Газстанция в Белене Вила в Белене Бензиностанция в Белене Ателие, Таван в Белене Автомивка в Белене

Къща Белене

 • Начална цена
 • 48060.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 1137 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • ул. Одрин № 8а

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

1/6 ( една шеста ) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 03366.601.289 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, осем , девет ) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белене , община Белене , област Плевен , одобрени със заповед № РД -18-58/24.09.2007г. На Изп. Директор на АК , находящ се в гр. Белене , на улица „ Одрин „ № 8а ( осем -б.“а“ ) , целият с площ 1137 ( хиляда сто тридесет и седем ) кв. м. По кадастрална скижца ,а по документ за собственост -1130 ( хиляда сто и тридесет ) кв. м. , с трайно предназначение – урбанизирана територия , с начин на трайно ползване – ниско застрояване ( до 10 м ) , със стар идентификатор № 2171 ( две хиляди сто седемдесет и едно ) , при граници и съседи : ПИ с № 03366.601.280 , ПИ с № 03366.601.288, ПИ с № 03366.601.294, ПИ с № 03366.601.293 и ПИ с № 03366.601.290, а по кадастрална карта Поземлен имот с идентификатор 03366.601.289 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, осем , девет ); Адрес на поземления имот : гр. Белене, п.к. 5930, ул. „ Одрин „ № 8-а ; Площ : 1137 кв. м. ; Трайно предназначение на територията : урбанизирана ; Начина на трайно ползване : Ниско застрояване ( до 10 м ) ; Съседи : 03366.601.280 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две,осем , нула ) ,03366.601.288 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, осем , осем ) , 03366.601.294 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, девет , четири ) , 03366.601.293 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, девет ,три ) 03366.601.290 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, девет ,нула ) , ЗАЕДНО С ИЗТОЧНАТА ПОЛОВИНА ОТ ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА ( къща близнак ) , построена в същия поземлен имот , построена в същия поземлен имот , представляваща СГРАДА с идентификатор № 03366.601.289.2 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, осем , девет , точка, две) с предназначение : жилищна сграда – еднофамилна , със застроена площ 61 ( шестдесет и един ) кв. м. , брой етажи – 2 ( два) , съгласно скица на сграда № 11887/10.12.2008г. На Служба по геодезия , картография и кадастър – гр. Плевен ,а по кадастрална карта Сграда с идентификатор 03366.601.289.2 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, осем , девет , точка, две), която е разположена в поземлен имот с иднтификатор 03366.601.289 ( нула, три, три, шест , шест, точка, шест, нула, едно, точка, две, осем , девет) ; Адрес на сградата : гр. Белене, п.к. 5930, ул. „ Одрин „ № 8 -а ; Застроена площ: 61 кв. м. ; Брой етажи : 2 ; Предназначение : жилищна сграда -еднофамилна.Още Къща за продажба в Белене

Къща Белене- 45040.00лв.
Къща Белене- 15255.00лв.
Къща Белене- 48060.00лв.
Къща Белене- 23680.00лв.
Къща Белене- 35100.00лв.
0.079651117324829