Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в КЮСТЕНДИЛ Фабрика в КЮСТЕНДИЛ Търговски имот в КЮСТЕНДИЛ Тристаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ Стая в КЮСТЕНДИЛ Склад в КЮСТЕНДИЛ Производствен имот в КЮСТЕНДИЛ Парцел в КЮСТЕНДИЛ Паркомясто в КЮСТЕНДИЛ Офис в КЮСТЕНДИЛ Многостаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ Мезонет в КЮСТЕНДИЛ Магазин в КЮСТЕНДИЛ Къща в КЮСТЕНДИЛ Земеделски имот в КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя в КЮСТЕНДИЛ Заведение в КЮСТЕНДИЛ Жилищна сграда в КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща в КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ Други в КЮСТЕНДИЛ Двустаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ Гараж в КЮСТЕНДИЛ Газстанция в КЮСТЕНДИЛ Вила в КЮСТЕНДИЛ Бензиностанция в КЮСТЕНДИЛ Ателие, Таван в КЮСТЕНДИЛ Автомивка в КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ

 • Начална цена
 • 106300.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Кюстендил

 • Квадратура
 • 81 кв.м.

 • Срок:
 • 16.01.2018 до 16.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-19

 • Адрес:
 • ул. "Хаджи Димитър" № 17А

 • ЧСИ:
 • Елица Христова

 • Телефон:
 • 078/55 43 44; 0 895 474 399

 • Email:
 • kantora@elitsa-hristova.com


Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ представляващ парцел Х /десети/, имот планоснимачен № 3517 /три хиляди петстотин и седемнадесет/, в квартал 76 /седемдесет и шести/ по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед № 1798/28.08.1989 год., състоящ се от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. метра празно и застроено, при съседи на имота: ул. „Хаджи Димитър“ и УПИ №№ ХІ-3516, ХV-3512, ХVІ-3511, ХVІІ-3510 и ІХ-3518, заедно с ПЪРВИЯТ ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х /десети/, имот планоснимачен № 3517 /три хиляди петстотин и седемнадесет/, в кв. 76 /седемдесет и шести/ по плана на гр. Кюстендил, одобрен със заповед № 1798/28.08.1989 год., урегулиран, състоящ се от 265 /двеста шестдесет и пет/ кв. метра празно и застроено място, при съседи на имота: ул. „Хаджи Димитър“ и имоти пл. №№ ХІ-3516, ХV-3512, ХVІ-3511, ХVІІ-3510 и ІХ-3518, който етаж е преустроен в търговски обект и офис, ведно с принадлежащите на този етаж 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота. По кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК поземленият имот в който е построена сградата, в която се намира този етаж е с идентификатор 41112.500.956 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест/, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ № 17 А, с площ: 281 /двеста осемдесет и един/ кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3517, квартал: 76, парцел: Х, при съседи: 41112.500.964, 41112.500.963, 41112.500.961, 41112.500.957, 41112.500.884 и 41112.500.855, като този етаж се намира в сграда с идентификатор 41112.500.956.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест, сграда едно/ със застроена площ 81. 00, с брой етажи 2 /два/, предназначение:Жилищна сграда-еднофамилна, в която сграда съгласно удостоверение на АГКК № 94-5069-10-10-4615/09.09.2013г.- няма обособени схеми за самостоятелни обекти по етажи и заедно с ВТОРИЯ ЕТАЖ от двуетажната масивна жилищна сграда, находяща се в гореописания имот, който етаж е със застроена площ от 90 /деветдесет/ кв. метра, ведно с принадлежащите на този етаж – ТАВАНСКИ ЕТАЖ със застроена площ от 90 Деветдесет/ кв. метра и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ със застроена площ от 75 /седемдесет и пет/ кв. метра, както и 1/2 /една втора/ идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота, както и построения в имота МАСИВЕН ГАРАЖ, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК представляващ поземлен имот с идентификатор 41112.500.956 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест/, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ № 17 А, с площ: 281 /двеста осемдесет и един/ кв. метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 3517, квартал: 76, парцел: Х, при съседи: 41112.500.964, 41112.500.963, 41112.500.961, 41112.500.957, 41112.500.884 и 41112.500.855, сграда с идентификатор 41112.500.956.2 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест, сграда две/ със застроена площ 19. 00 квадратни метра, брой етажи: 1 /един/, предназначение: хангар, депо, гараж, както и вторият етаж от сграда с идентификатор 41112.500.956.1 /землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин, имот деветстотин петдесет и шест, сграда едно/ със застроена площ 81. 00, с брой етажи 2 /два/, предназначение:Жилищна сграда-еднофамилна, в която сграда съгласно удостоверение на АГКК № 94-5069-10-10-4615/09.09.2013г.- няма обособени схеми за самостоятелни обекти по етажи.Още Къща за продажба в КЮСТЕНДИЛ

Къща КЮСТЕНДИЛ- 64260.00лв.
Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ- 51000.00лв.
Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ- 80000.00лв.
Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ- 45180.00лв.
Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ- 40005.00лв.
0.017904043197632