Земеделски имот в Кремене за 1600.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Кремене > Земеделски имот

Земеделски имот в Кремене

Допълнителна информация

  Начална цена: 1600.80 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 1693 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: местност "Блатата"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кремене
Всички имоти на ЧСИ

Имот с номер 004077 (нула, нула, четири, нула, седем, седем) в землището на с.Кремене , ЕКАТТЕ 39637, местност Блатата, община Смолян, област Смолян, с площ на имота 1,693 кв.м., начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: № 004074-изполв.ливада, № 004076-пасище, мера, № 002436-местен път№ 004078 – пасище, мера, № 004075 – изполв. Ливада.