Земеделски имот в Кремене за 481.60 лв.

Имоти > Имоти от чси Кремене > Земеделски имот

Земеделски имот в Кремене

Допълнителна информация

  Начална цена: 481.60 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 538 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: местност "Рахманска падина"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кремене
Всички имоти на ЧСИ

Имот с номер 004251 (нула, нула, четири, две, пет, едно) в землището на с.Кремене , ЕКАТТЕ 39637, местност Рахманска падина, община Смолян, област Смолян, с площ на имота 0,538 кв.м., начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи: № 004561-полски път, № 004253-използв. Ливада, № 004252 – използв. Ливада. Забележка: В оценката е включен и Водопровод,чешма и трансформатор.