Земеделски имот в Кремене за 2475.20 лв.

Имоти > Имоти от чси Кремене > Земеделски имот

Земеделски имот в Кремене

Допълнителна информация

  Начална цена: 2475.20 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 3150 кв.м.
  Срок: 14.12.2018 до 14.01.2019
  Обявяване: 2019-01-15
  Адрес: местност " Рахманска падина"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Кремене
Всички имоти на ЧСИ

Имот с номер 004243 (нула, нула, четири, две, четири, три) в землището на с.Кремене , ЕКАТТЕ 39637, местност Рахманска падина, община Смолян, област Смолян, с площ на имота 3,150 кв.м., начин на трайно ползване: Стопански двор, при граници и съседи:№ 004242-използв.ливада, № 004244 -нива, № 004246-нива, № 004247 нива, №004249 – използв.ливада, № 004250 – използв.ливада, № 004561 – полски път. Забележка: В оценката е включен и Водопровод,чешма и трансформатор.