Земеделски имот в Банско за 5072.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Земеделски имот

Земеделски имот в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 5072.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 3982 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес: м. "Паничерица"
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1). ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.111.34, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 3 982кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 111, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседи: 02676.111.31; 02676.111.35; 02676.111.21; 02676.111.1587; 02676.111.33; Адрес на поземления имот: местност “ ПАНИЧЕРИЦА “ Описание по стар идентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ НИВА, находяща се в местността “ ПАНИЧЕРИЦА “, в землището н а гр. Банско, с площ от 3, 981дка., представляваща имот №111034, по картата на землището, при съседи на имота: имот №111031 – залесена територия на държавата – МОСВ, имот №111035 – полски път на Общ. Банско, имот №000587 – полски път на Общ. Банско, имот №111021 – нива на наследници на МИХАИЛ ИВАНОВ ЯНЧОВИЧИН и имот №111033 – нива на КОСТАДИН ИВАНОВ КОЦЕВ; Подробно описание на имот с идентификатор 02676.111.34: Нивата е с неправилна форма, с лека денивелация. По имотни граници, имотът не е ограничен и няма изградени трайни огради. Към момента на извършване на описа имотът е необработваем. От югоизток- имотът граничи частично с полски път. В близост до имота няма изградени Ел. и ВиК мрежи. Начална цена 5 072лв. /пет хиляди и седемдесет и два лева./