Земеделски имот в Щит за 180.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Щит > Земеделски имот

Земеделски имот в Щит

Допълнителна информация

  Начална цена: 180.40 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 1105 кв.м.
  Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
  Обявяване: 2019-01-17
  Адрес: м. Частни чаира
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за Щит
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

.½ /една втора/ идеални части от ЛИВАДА, находяща се в местността „ЧАСТНИ ЧАИРА”, четвърта категория, с площ от 1. 105 дка. /един декара и сто и пет квадратни метра/, съставляваща имот № 4016 /четири хиляди и шестнадесет/ по плана за земеразделяне на землището на с.Мезек, общ.Свиленград с ЕКАТТЕ 47737 при граници и съседи: Ливада № 4017 на Георги Павлов Паунов; Ливада № 4018 на Георги Атанасов Петров; Ливада № 4015 на Еленка Динева Петрова; Ливада № 4008 на Иван Янев Иванов (Гуджуков); Ливада № 4006 н а кметство с.Мезек, общ.Свиленград и Полски път № 86 на кметство с.Мезек, общ.Свиленград, съгласно Нотариален акт № 28, том № ХХI, Вх. рег. № 6304 от 22.12.2005г