Земеделски имот в Щит за 232.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Щит > Земеделски имот

Земеделски имот в Щит

Допълнителна информация

  Начална цена: 232.40 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 1425 кв.м.
  Срок: 16.12.2018 до 16.01.2019
  Обявяване: 2019-01-17
  Адрес: м. Частни чаира
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за Щит
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

½ /една втора/ идеални части от ЛИВАДА, находяща се в местността „ЧАСТНИ ЧАИРА”, четвърта категория, с площ от 1. 425 дка. /един декар и четири стотин двадесет и пет квадратни метра/, съставляваща имот № 4011 /четири хиляди и единадесет/ по плана за земеразделяне на землището на с.Мезек, общ.Свиленград с ЕКАТТЕ 47737 при граници и съседи: Ливада № 4012 на Добри Костадинов Иванов; Полски път № 560 на кметството на с.Мезек, общ.Свиленград; Ливада № 4001 на Атанас Христонев Чолаков; Ливад а № 4004 на Атанаска Костадинова Нешева и Ливада № 4010 на Златко Петров Нешев