Земеделски имот в Рилци за 13484.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Рилци > Земеделски имот

Земеделски имот в Рилци

Допълнителна информация

  Начална цена: 13484.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 504 кв.м.
  Срок: 26.09.2018 до 26.10.2018
  Обявяване: 2018-10-29
  Адрес: общ. Благоевград
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за Рилци
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с трайно предназначение „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ФОНД” и с начин на трайно ползване „ЛОЗОВИ НАСАЖДЕНИЯ” с площ от 503,90кв.м., заснет с №77.918, по плана на новообразуваните имоти за местността „ГАБЕРО”, землището на с. Рилци, ЕКАТТЕ – 62699, Община Благоевград, одобрен със заповед № ОА – 103/25.04.2006г. на Областният управител на област Благоевград, представляващ от №918 от масив 77 по същия план, ІХ категория на земята при съседи: имот №77.917 – на Евтим Кирилов Тераийски; имот № 7 7.2079 на Община Благоевград; имот №77.2232 – ползвател Община Благоевград; имот №77.2236 – на Община Благоевград. Адрес на имота: с. Рилци, общ. Благоевград Начална цена 13 484лв. /тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева./