Земеделски имот в Константиново за 6530.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Константиново > Земеделски имот

Земеделски имот в Константиново

Допълнителна информация

  Начална цена: 6530.40 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 2169 кв.м.
  Срок: 17.08.2018 до 17.09.2018
  Обявяване: 2018-09-18
  Адрес: с. Константиново, м-ст Озмина
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Константиново
Всички имоти на ЧСИ

ЛОЗЕ с площ от 2.169 дка (два декара и сто шестдесет и девет квадратни метра) , четвърта категория на земята при не поливни условия, находящо се в землището на село Константиново, с ЕКАТТЕ 38354 /три осем три пет четири/ , община Варна, област Варна, местност "ОЗМИНА", представляващо имот № 151212 (едно пет едно две едно две), при граници и съседи за имота по скица - проект: имот № 151026 .- лозе, имот № 151058 -лозе, имот № 151213 - лозе и имот № 000439 - полски път. Имотът е образуван от имот № 151025 (едно пет едно нула две пет). Върху имота има следните ограничения : Трайни насаждения да се опазят и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок