Земеделски имот в БЛАГОЕВГРАД за 29773.00 лв.

Имоти > Имоти от чси БЛАГОЕВГРАД > Земеделски имот

Земеделски имот в БЛАГОЕВГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 29773.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 2228 кв.м.
  Срок: 12.01.2018 до 12.02.2018
  Обявяване: 2018-02-13
  Адрес: м. "Проевски чифлик" - Ш21
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за БЛАГОЕВГРАД
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА: 1/3/една трета/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 04279.15.6, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 228кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: ...