Земеделски имот в Момино за 27200.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Момино > Земеделски имот

Земеделски имот в Момино

Допълнителна информация

  Начална цена: 27200.00 лв.
  Окръжен съд: Търговище
  Квадратура: 1598 кв.м.
  Срок: 15.02.2018 до 15.03.2018
  Обявяване: 2018-03-16
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Момино
Всички имоти на ЧСИ

Недвижим имот находящ се в с. Момино, община Търговище EKATTE 48920, представляващ СТОПАНСКИ ДВОР с площ от 1.598 /едно цяло петстотин деветдесет и осем хилядни/ дка, имот № 040111 /нула, четири, нула, едно, едно, едно/ по плана на с ...