Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Драгана Фабрика в Драгана Търговски имот в Драгана Тристаен апартамент в Драгана Стая в Драгана Склад в Драгана Производствен имот в Драгана Парцел в Драгана Паркомясто в Драгана Офис в Драгана Многостаен апартамент в Драгана Мезонет в Драгана Магазин в Драгана Къща в Драгана Земеделски имот в Драгана Земеделска земя в Драгана Заведение в Драгана Жилищна сграда в Драгана Етаж от къща в Драгана Едностаен апартамент в Драгана Други в Драгана Двустаен апартамент в Драгана Гараж в Драгана Газстанция в Драгана Вила в Драгана Бензиностанция в Драгана Ателие, Таван в Драгана Автомивка в Драгана

Земеделски имот Драгана

 • Начална цена
 • 607.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 2875 кв.м.

 • Срок:
 • 23.01.2018 до 23.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-26

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Румен Димитров

 • Телефон:
 • 068/601137

 • Email:
 • office@rumendimitrov.eu


Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23060.214.109, по КК и КР на село Драгана, община Угърчин, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-40/ 08.05.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-11- 1373/25.10.2013 г. на Началник СГКК Ловеч, с адрес на поземления имот: местност КАЙРЯКА, с площ 2875 кв.м., с грайно предназначение на територията: Горска и начин на трайно ползване: друг вид дървопроизводителна гора, стар идентификатор 23060.2143.88, номер по предходен план: няма, при съседни имоти с идентификатори: 23060.214.110, 75054.804.71, 75054.804.46, 23060.214.108, 23060.17.31, който имот по документ за собственост е описан като: гора, Дървопроизводителна площ, с площ 2.875 дка /два декара и осемстотин седемдесет и пет кв. м./, местносттта „Кайряка", имота попада в Отдел /подотдел: 1047/о, 1047/п, 1047/ъ; Площ 1.566 дка. 0.210дка, 1.099 дка; Вид на горите или вид на подотдела: иглолистна гора, широколистна гора, иглолистна гора, парцел 109 /сто и девет/, от масив 214 /двеста и четиринадесет/ съставляваща имот № 214109 /двеста и четиринадесет хиляди и сто девет/ по плана за земеразделяне при граници и съседи: № 214108 Дървопроизв. Пл. на Калин Цветанов Диков; Землищна граница; № 214110 Дървопроизв Пл. на Тодорка Николова Шевкенова; № 017027 Пасище, мера на Общ. поз. фонд- неид. собственик. Имотът е образуван от имот № 214088.Още Земеделски имот за продажба в Драгана

Земеделски имот Драгана- 607.50лв.
Земеделски имот Драгана- 675.00лв.
Земеделски имот Драгана- 666.00лв.
Земеделски имот Драгана- 1027.50лв.
Земеделски имот Драгана- 1350.00лв.
0.040333032608032