Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в СМОЛЯН Фабрика в СМОЛЯН Търговски имот в СМОЛЯН Тристаен апартамент в СМОЛЯН Стая в СМОЛЯН Склад в СМОЛЯН Производствен имот в СМОЛЯН Парцел в СМОЛЯН Паркомясто в СМОЛЯН Офис в СМОЛЯН Многостаен апартамент в СМОЛЯН Мезонет в СМОЛЯН Магазин в СМОЛЯН Къща в СМОЛЯН Земеделски имот в СМОЛЯН Земеделска земя в СМОЛЯН Заведение в СМОЛЯН Жилищна сграда в СМОЛЯН Етаж от къща в СМОЛЯН Едностаен апартамент в СМОЛЯН Други в СМОЛЯН Двустаен апартамент в СМОЛЯН Гараж в СМОЛЯН Газстанция в СМОЛЯН Вила в СМОЛЯН Бензиностанция в СМОЛЯН Ателие, Таван в СМОЛЯН Автомивка в СМОЛЯН

Земеделски имот СМОЛЯН

 • Начална цена
 • 38080.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 1831 кв.м.

 • Срок:
 • 29.12.2017 до 29.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-30

 • Адрес:
 • гр. Смолян, местността "КЪШЛИТЕ"

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 67653.34.16 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, едно, шест/, по кадастралната карта на гр. Смолян, община гр. Смолян, област с административен център гр. Смолян, утвърдена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по кадастралната карта от 1831 /хиляда осемстотин тридесет и един/ кв.м., с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията - земеделска, при граници и съседи на имота съгласно скица на служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Смолян, АГКК, № 1488 от 23.02.2009 г.: имоти с № № 67653.34.45 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, четири, пет/, 67653.34.46 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, четири, шест/, 67653.34.20 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, две, нула/, 67653.34.35 /шест, седем, шест, пет, три, точка, три, четири, точка, три, пет/, 67653.0.573 /шест, седем, шест, пет, три, точка, нула, точка, пет, седем, три/, представляващ съгласно документа за собственост ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, с начин на трайно ползване „ПАСИЩЕ, МЕРА“, представляващ имот № 034016 /тридесет и четири хиляди и шестнадесет/ по картата на землището на гр. Смолян, община град Смолян, област с административен център гр. Смолян, с площ от 1.831 /един декар и осемстотин тридесет и един кв.м./, находящ се в местността „КЪШЛИТЕ“, VIII /осма категория/, при граници и съседи на имота по доказателствен акт: имот № 034028 /тридесет и четири хиляди и двадесет и осем/ - пасище, мера на ИПЗЖ - Филиал КОС - Смолян, № 000573 /петстотин седемдесет и три/ - полски път на община Смолян, имот № 034035 /тридесет и четири хиляди и тридесет и пет/ - ливада на държавен поземлен фонд, имот № 034020 /тридесет и четири хиляди и двадесет/ - пасище, мера на наследници на Анастас Димитров Иванов и имот № 034017 /тридесет и четири хиляди и седемнадесет/ - пасище, мера на наследници на Димитър Стайков Харбалиев.Още Земеделски имот за продажба в СМОЛЯН

Земеделски имот СМОЛЯН- 70400.00лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 38080.00лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 4366.56лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 708.00лв.
Земеделски имот СМОЛЯН- 8460.00лв.
0.028553009033203