Земеделски имот в Ясна поляна за 4500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Ясна поляна > Земеделски имот

Земеделски имот в Ясна поляна

Допълнителна информация

  Начална цена: 4500.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 3254 кв.м.
  Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
  Обявяване: 2018-01-23
  Адрес: с.Ясна Поляна, ЕКАТТЕ87655
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за Ясна поляна
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

1/2 ид. ч. /една втора идеална част/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 023012 /нула, две, три, нула, едно, две/, с площ от 3.254дка /три декара двеста петдесет и четири квадратни метра/, представляващ НИВА, IX /девета/ категория на земята при непол ...