Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в ДОБРИЧ Фабрика в ДОБРИЧ Търговски имот в ДОБРИЧ Тристаен апартамент в ДОБРИЧ Стая в ДОБРИЧ Склад в ДОБРИЧ Производствен имот в ДОБРИЧ Парцел в ДОБРИЧ Паркомясто в ДОБРИЧ Офис в ДОБРИЧ Многостаен апартамент в ДОБРИЧ Мезонет в ДОБРИЧ Магазин в ДОБРИЧ Къща в ДОБРИЧ Земеделски имот в ДОБРИЧ Земеделска земя в ДОБРИЧ Заведение в ДОБРИЧ Жилищна сграда в ДОБРИЧ Етаж от къща в ДОБРИЧ Едностаен апартамент в ДОБРИЧ Други в ДОБРИЧ Двустаен апартамент в ДОБРИЧ Гараж в ДОБРИЧ Газстанция в ДОБРИЧ Вила в ДОБРИЧ Бензиностанция в ДОБРИЧ Ателие, Таван в ДОБРИЧ Автомивка в ДОБРИЧ

Земеделски имот ДОБРИЧ

 • Начална цена
 • 3120.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 847 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • местност лозя Минково

 • ЧСИ:
 • Николай Петров Ников

 • Телефон:
 • 058 - 621177

 • Email:
 • nikov810@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

1/2 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Добрич, общ. Добрич, обл. Добрич, местност лозя Минково, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №72624.280.165 /седем, две, шест, две, четири, точка, две, осем, нула, точка, едно, шест, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ по скица - 847кв.м. /осемстотин четиридесет и седем квадратни метра/, Трайно предназначение на територията: земеделска, Начина на трайно ползване: Лозе, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 165, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 72624.280.165.1, със застроена площ от 13кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, при съседи на поземления имот: 72624.280.715, 72624.280.166, 72624.280.713, 72624.280.164.Още Земеделски имот за продажба в ДОБРИЧ

Земеделски имот ДОБРИЧ- 4563.00лв.
Земеделски имот ДОБРИЧ- 4563.00лв.
Земеделски имот ДОБРИЧ- 3120.00лв.
Земеделски имот ДОБРИЧ- 1500.00лв.
Земеделски имот ДОБРИЧ- 1500.00лв.
1.0380029678345